15. märts – rahvusvaheline tarbija õiguste päev

Nõuda kohustuslikele nõuetele vastavat kaupa või teenust.
Kaup või teenus peab olema ohutu elule, tervisele, varale ja keskkonnale ning tarbimisomadustega, mida te tavaliselt eeldate.
Saada vajalikku, tõest ja arusaadavat teavet valiku tegemiseks.
Nõuda hüvitist müüja või teenuse osutaja poolt tekitatud materiaalse ja moraalse kahju eest.
Nõuda riiklikku kaitset oma õiguste ahistamise korral.
Taotleda oma huvide arvestamist ja kaitset oma liitude või ühingute kaudu.
Kõik tootjad, vahendajad, teenuste osutajad ja kauplejad peavad tegutsemavastavalt ühiskonna moraali ja õigusnormidele ning tarbija huvidele.
Turumajanduse olukorras olemegi jõudnud tarbijakaitseni, sest turusuhetes peetakse ostjat nõrgemaks pooleks, kes ei tarvitse alati kõigest piisavalt informeeritud olla. Tootjad, vahendajad ja müüjad on oma valdkonnas väga head spetsialistid ning kasutavad seda oma huvides ära. Tarbijakaitse ongi selleks, et tasakaalustada ostjate ja müüjate vahelist suhtlemist.

Keskmise sissetuleku suurenemisega on hinnatõus mitmes valdkonnas kiirenenud, aga toote kvaliteet pole paranenud. Seoses sellega tunneb tarbijakaitse muret meie tarbija majandusliku olukorra ja huvide pärast.

Enne ostu sooritamist tuleb tarbijal tähelepanelikult tutvuda kauba või toote märgistusega, infolehega või kasutusjuhendiga, kui see kuulub kauba juurde. Peale selle on müüja kohustatud andma täiendavat infot ja selgitusi kauba omaduste ning kasutamise kohta, vajadusel aga demonstreerima seadme töökorras olekut ja garantiitalongile ära märkima müügi kuupäeva.

Mõnikord tuleb ette ,et ostetud kaup või teenus teid ei rahulda.

Eeldatakse, et korduvkasutusega kaupade puhul peavad varjatud puudused, tootmisdefektid ilmnema paari nädala kuni kuue kuu jooksul. Kui olete avastanud puuduse ostetud või tellitud kaubal, mida olete kasutanud ja hooldanud õigesti, on teil õigus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast esitada pretensioon müüjale või teenuse osutajale. Kuidas esitada pretensioon või kaebus?

Pretensioon tuleb esitada kohe kas suuliselt või kirjalikult ja lisada sellele ostut?ekk või leping (soovitav koopia). Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja – teenindaja probleemi lahendamata jätta. Sama kehtib ka vale kasutamise või hooldamise ja ärakulunud kauba puhul.

Kaebuses peab olema märgitud:
kauba või teenuse ostmise kuupäev
rikke või puuduse ilmnemise kuupäev
rikke või puuduse tunnus, kirjeldus
omapoolne pakutav lahendus.

Et kõiki hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, jätke kaebuse koopia endale.

Müüja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja 15 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest selle läbi vaatama.

Puuduse põhjuse tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ja pärast kuue kuu möödumist tarbijal.

Lahkarvamuste korral on müüja kohustatud 5 päeva jooksul saatma

kauba ekspertiisi omal kulul. Ekspertiisikulud tasub hiljem süüdi jääv pool. Kauba vahetamise või nii-öelda tagasiostmise kohustust müüjal ei olem, kui kaup ei vasta suuruselt, värvilt või tegumoelt ostja ootustele.

Eeldatakse, et ostja on niipalju haritud inimene, et oskab hinnata, mida ja milleks ta ostab. Peale selle on ostjal võimalik tutvuda kaubaga ja küsida müüjalt täiendavat informatsiooni kauba kohta.

Küsimus võib tekkida alaealise ostja puhul, kus on hinnaliste ostude korral nõutav vanemate või hooldajate nõusolek. Kui kaup ei ole rikutud, on müüja kohustatud kauba vastu võtma ja raha tagastama või üldse alaealisele sellist kaupa mitte müüma.

Kataloogikaupade, posti teel ja interneti kaudu tellitud kaupade müügi puhul on müüja kohustatud ostjat lepingutingimustest teavitama. Ostjal on täiendavalt õigus kahe nädala jooksul tutvuda kaubaga ja kui see millegipärast ei sobi, siis on tal õigus rikkumata kaup koos pakendiga tagastada ja raha tagasi saada. Puudustega teenuste puhul on tarbijal õigus esitada kaebus kahe kuu jooksul mittevastavuse avastamisest. Teenuste tellimisel on soovitav sõlmida kirjalik leping.

Tarbijal on õigus puudustega kauba korral:
nõuda esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga
nõuda ostuhinna alandamist või lepingu tühistamist, kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või see ebaõnnestub või müüja ei ole puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

Esmase probleemilahendi, kas parandada, vahetada, hinda alandada või raha tagastada, otsustab müüja kui eeldatav tehingu teadlikum pool. Kaebus tuleb esitada viisakas vormis ja asjatundlikult, et saavutada mõistliku aja jooksul mõlemaid pooli rahuldav lahendus. Sellise käitumise korral väldite ebamugavusi ja saavutate kompromissi.

Üldjuhul võite kokku leppida ükskõik milles, mis ei ole seadusevastane. Müüjal või teenuse osutajal on kasulikum saavutada mõlemaid pooli rahuldav kokkulepe kui kaotada klient.

Leidmata sellisel moel oma probleemile lahendust, tuleb teil pöörduda kohaliku tarbijakaitse ühingu poole aadressil: Aia tn 2, Jõgeva, infotelefon 77 22 593.Sealt saab tasuta informatsiooni ja õigusabi.

Viimane samm oma õiguste kaitseks on pöörduda kohtusse, kui on probleeme, mida tarbijakaitseametnikud lahendada ei saa. Enne kohtussepöördumist oleks otstarbekas konsulteerida juristiga, sest see on keerulisem, aeganõudvam ja tasuline protsess.

Kokkuvõttes jääb soovitada rohkem kodanikujulgust oma huvide ja õiguste eest seismisel.

Hoidugem võimalikest probleemidest, tarvitage kaupu ja teenuseid mõistlikult. Head tarbijakaitsepäeva!

Rein Toom
Tarbijakaitse nõustaja-sekretär

blog comments powered by Disqus