15 aastaga Euroopa viie rikkama riigi hulka

Mõtlesime iseseisvast Eestist, mõtlesime oma kroonist, unistasime omast riigist. Julgemad ja kaugelenägijamad koguni Eestist Euroopa Liidus ja NATO-s. Mõtted ja unistused on meist alati sammu ees olnud ja nad on meid tegutsema piitsutanud. Kui neid poleks meil olnud, kui me poleks neist hammastega kinni hoidnud, kui me poleks julgenud tegutseda, oleksime täna jaganud Georgia saatust või veelgi hullem ? elanud ja olnud nagu Moldovas.

Meie kõnepruugist ja ajakirjandusest on kadunud võrdlus 1991. aastal samal stardijoonel olnutega. Harva leiame Eestit kõrvutustabelites Poola, T?ehhi, Ungariga. Me võrdleme ennast Põhjamaade ja Vana Euroopaga, ning usun, et eestlastele loomupäraselt kõrgeima latiga. Julgen väita, et meie edu või siis Eesti ime ei ole taevamannana sülle langenud, üleloomulike jõudude poolt meile saadetud, Euroopast rongide-laevadega toodud. Tänase Eesti aluspõhi on meie valikute tulem. Oleme valinud demokraatia, vabaturumajanduse ja avatud ühiskonna ehk kõik eeldused edukaks arenguks. Me ei tilpne enam Euroopa tagaotsas. Arenenud Eesti Euroopa Liidu ja NATO liikmena on täna reaalsus.

Kuidas edasi, kus on visioon, milliste eesmärkide poole? Sellised on täna kajavad küsimused nii ajalehtede veergudel kui ka rahva suus. Reformierakonnal on vastus olemas: 15 aastaga Euroopa viie jõukaima riigi hulka.

Me peame jätkama muutmatult samasugust majanduspoliitikat. Langetama tulumaksu 2011. aastaks 18%-ni, 2015. aastaks 12%-ni. Käibemaks jääb samaks. Peame säilitama sama tulumaksusüsteemi ettevõtluses. Ettevõtluse alustamine muudetakse tunduvalt lihtsamaks. Oma firma kahe tunniga! Vähendame tegevusaluseid, millelt nõutakse tegevusluba või siis litsentse, riigi ülesannete täitmiseks mittevajalik vara müüakse või antakse erakasutusse avaliku ja läbipaistva konkursiga. Liberaliseeritakse tööjõuturgu ja võetakse vastu uus töölepingu seadus. Suurendatakse riigi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Siin on vaid valikuline loetelu tegevusest majanduspoliitika valdkonnas, mida reformierakond seatud eesmärgi saavutamiseks hädavajalikuks peab. Kuid kellele see kõik?

Eestlasele, Eesti kodanikule ja Eesti riigile on esmatähtis terve, haritud, enesega toimetulev inimene. Koolist saadav laiapõhjaline haridus, osalemine huviringides, eeskujusid järgiv sportlik eluviis ? need on valdkonnad, kuhu ükski investeeritud kroon pole liigne. Reformierakonna perepoliitika ja initsiatiivid hariduse valdkonnas on välja töötatud just eelduste loomiseks haritud ja terve eesti kodaniku kasvamisele, mida toetab praktikas läbiproovitud, edukas majanduspoliitika. Kuid milleks see kõik?

Meie põhiseaduse esimeste ridade mõte on, et Eesti riik on eesti rahvuse, kultuuri ja keele hoidja ja arendaja ning mõeldud siin elavatele inimestele, kellele see maa ja rahvas armas on.

Neile sõnadele on raske vastu vaielda. Neile saab oma poolthääle juba märtsikuus anda!!

Kutsun ka Sind kaasa julgete mõtete ja tegudega väärt eesmärgi poole, et Eesti oleks 15 aasta pärast Euroopa viie jõukama riigi hulgas.

Tarmo Leinatamm,
Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus