Voorel valmib õpilaskodu

Kui Vaimastveres ehitatakse õpilaskoduks ümber mõisaaegset tõllakuuri, siis Voore õpilaskodu tuleb tunduvalt uuemasse hoonesse: õpilaste majutamiseks renoveeritakse trepikoja jagu 1980. aastatel ehitatud kolmekorruselise elamu kortereid. Sama maja ühe trepikoja korterid olid juba varem ümber ehitatud lasteaiaks ning seoses sellega oli sinna saja meetri kaugusel asuvast koolimajast veetud soojatrass. Nüüd hakkab kooli automaatkatlamaja kütma mitte ainult lasteaia, vaid ka õpilaskodu ruume. Just kütteprobleemi otstarbeka lahendamise võimaluse pärast, samuti koolimaja läheduse pärast leiti see koht õpilaskodu jaoks kõige õigem olevat ning ei peetud paljuks leida kõnealuse trepikoja kolmes korteris elanud inimestele uued eluasemed. Kolm korterit seisid aga juba niigi tühjana.

Korterid ehitab õpilaskoduks ümber AS Cobra Grupp ja sisustab mööbliga AS Virelton Narvast. Õpilaskodu rajamiseks kuluvast kahest miljonist kroonist tuleb 400 000 valla eelarvest ja 1,6 miljonit riigilt.

“Kui haridus- ja teadusministeerium poleks õpilaskodude programmi käivitanud ja riik selleks otstarbeks raha eraldanud, siis vaevalt et me õpilaskodu rajamise peale mõtlema hakanud oleksime,” ütles Saare vallavanem Jüri Morozov.

Ei tema ega ka Voore Põhikooli direktor Raivo Reimets salga, et näevad õpilaskodus teatud mõttes päästerõngast, mis peaks veidigi pidurdama demograafilistest protsessidest tingitud õpilaste arvu vähenemist koolis.

Kodu kellele?

“Õpilaskodu potentsiaalseteks elanikeks on õpilased, kel on pika tee või korraldamata liikluse tõttu raske iga päev omast kodust koolis käia, kelle vanemad töö tõttu pikalt kodunt eemal viibivad või kelle peres on kooliskäimist ja õppimist segavaid probleeme,” selgitas kokkutulnuile Raivo Reimets.

Samas lisas ta, et intellektipuude ja käitumishälvetega lapsi õpilaskodusse ei võeta: esimesed vajaksid eriõpetust ja teised võiksid saada ohuks teiste õpilaskodu elanike heaolule ja turvalisusele.

Kui lapsevanem on valmis lapse elamiskulud õpilaskodus ise katma, pole asjaajamine kuigi keeruline. Kui tahetakse aga laps riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale paigutada, on vaja õpilase elukohajärgse omavalitsuse põhjendatud taotlust ning kooskõlastust elukohajärgse maakonna maavanemaga.

Ühe lapse õpilaskodus elamine hakkab Voorel arvestuste kohaselt maksma 20 000-23 000 krooni aastas. Riiklikult toetatud koha puhul tasub riik sellest 15 000 krooni ja ülejäänu küsitakse lapse elukohajärgselt omavalitsuselt. Koha maksumuse eest saab laps mitte ainult mugavustega toas elada, vaid ka neli korda päevas süüa ja sisukalt vaba aega veeta. Ning muidugi on õpilaskodu elanikel kogu aeg kasvataja silm peal ning puhtaks pestud ja triigitud saavad mitte ainult voodipesu, vaid ka õpilaste isiklikud rõivad.

Õpilaskodu kasvatajateks on Voore kool kolm inimest juba välja koolitanud ja ametisse võetakse ka pesutädi. Toitlustama hakatakse õpilaskodu elanikke kooli sööklas, ent tulevikus on plaanis panna õpilased kasvataja juhendamisel ise õhtusööki valmistama: köögid on õpilaskodu korterites ju olemas ning söögitegemise ja lihtsamate kodumasinate kasutamise oskus kulub noortele edaspidises elus marjaks ära. Vaba aega saavad noored veeta kooli huviringides, raamatukogus, arvutiklassis, videotoas või spordisaalis.

Kena elamine

Õppimistingimustega tutvumise kõrval oli infopäevalistel teatud määral juba võimalik tutvuda ka elamistingimustega tulevases õpilaskodus: üks korteritest oli juba renoveeritud ja möbleeritud. Abja valla poistel Ardo Mustal ja Jaanus Telkinenil ning nende emadel lõid silmad igatahes särama, kui nad sealset kena elamist-olemist nägid: väga suure tõenäosusega saavad Ardost ja Jaanusest sügisel Voore kooli õpilased ja õpilaskodu elanikud.

“Meil Viljandimaal pole kahjuks veel ühtegi õpilaskodu. Meile lähim õpilaskodu on Valgamaal Ala Põhikooli juures, ent seal saadetakse lapsed igaks nädalavahetuseks koju. Meil aga oleks vaja need kaks poissi kodunt pikemaks ajaks, soovitavalt terveks õppeveerandiks kodunt eemale saada. Voorel on selline võimalus olemas,” ütles Abja valla sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist Terje Jaakson, kiites sealjuures Voore kooli kodulehekülge, kust nemadki õpilaskodu kohta asjalikku teavet said.

Torma valla lastekaitse- ja noorsootöö spetsialist Eha Vesiko kinnitas, et neilgi on kahele lapsele Voore õpilaskodus kohta vaja. Neist ühe dokumendid on juba maavanemaga kooskõlastatud, teise omad kooskõlastamisel. Üldse hakkab 1. septembril avatav Voore õpilaskodu mahutama kuni 30 õpilast.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus