Volikogu otsustas mitte toetada laskepaiga rajamist Kassinurme mägedesse

Palamuse Jahiselts esitas Jõgeva vallavalitsusele taotluse, et saada nõusolek laskepaiga rajamiseks Kassinurme mägedes asuvasse ammendunud kruusakarjääri. Volikogu arutas tekkinud ideed ja vallavalitsuse otsust keelduda neljapäevasel istungil.


Põhjus, miks vallavalitsus ei taha lubada laskepaiga rajamist, seisneb peamiselt turvalisuses. „Selliste laskepaikade rajamine ei ole päris igapäevane, aga ka mitte haruldane. Kassinurme mägede vahetus läheduses on puhkeala ja Kassinurme on suure külastatavusega puhkeobjekt,“ põhjendas valla seisukohti arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim.

Kassinurme linnamägi on loodus- ja pärandkultuuriturismi sihtkoht. Kassinurme puhkealal on välja ehitatud vastav infrastruktuur ja märgistatud õpperajad. Kassinurme linnamäel korraldatakse avalikke üritusi, loodusmatkasid, pärandkultuurisündmusi ja perekondlikke väljasõite. Kassinurme linnamägi on RMK üle-eestilise matkaraja osa. Kassinurme linnamäe ja selle õpperadade külastajate arvuks on hinnanguliselt aastas kuni 25 000 inimest. See on teine põhjus, miks vald ei soovinud laskepaiga rajamisele jah-sõna öelda.

„Tegemist on alaga, mille ligipääsetavust ei ole võimalik selliselt kinni panna,“ ütles Pärsim, rõhutades, et kuna enamasti külastavad Kassinurme lapsed, ei ole laskepaiga rajamine õigustatud. „Meil ei ole vaja endale riske võtta,“ sõnas Pärsim.

„Jahindus on oluline majandusharu maapiirkonnas. Käisin vaatamas Lääne-Virumaal, mitte kaugel meie maakonna piirist päris võimsat keskust. Ettepanek, millega Palamuse Jahiselts on välja tulnud, on ülioluline. Töötame sellega edasi ja ma usun, et vallas on olemas koht, kus kahtlust turvalisuses ei ole,“ ütles Raul Soodla.

Teda toetas ka Terje Rudissaar. „Leiame võimaluse teha koostööd. Ma ei arva, et laskepaiga rajamine vähendab Kassinurme puhke- ja turismiväärtust. Lugedes instruktori koostatud juhendit, siis on jahimehed väga arvestavad, nad ei lase nädalavahetusel ega ürituste ajal. Leiame koostöövõimaluse, kus räägitakse asjadest nii nagu need on,“ arvas Rudissaar.

Ka Priit Põdra arvas, et objekt on oluline, kuid koht vale. „Tegemist on loodusliku pühapaigaga. Hiies paugutada või hiie lähedal relvalaske kostuda ei tohiks. Hoiame mingid osad meie maakonnas vaiksed,“ ütles Põdra.

Vallavolikogu esimees Raivo Meitus rõhutas, et koostöö jahiseltsiga on oluline. „Isegi kui me täna keeldume, siis on see vallavalitsusele koht koostööks ja leida võimalus see ära teha.“ Jõgeva valla abivallavanem Mati Kepp lubas, et teemaga tegeletakse aktiivselt edasi ning endast antakse kõik, et sobiv paik leida.

Volikogu otsustas 16 poolthäälega mitte toetada laskepaiga rajamist. Vastu oli 4 saadikut. Ükssaadik oli erapooletu ja üks jättis hääletamata.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus