Võitlus koolivägivallaga on meie kõigi ühine asi

Selline kõikelubatavuse õhustik levib kindlasti ka kooli. Kui teise kiusamine on lubatud ajakirjanduses, poliitikas, perekonnas, siis muutub püüe eraldi vaid koolikiusamist lõpetada iseenese karikatuuriks. Kool on vaid osa ühiskonnast.

Meil tuleb mõista, et koolis kehtivad reeglid, mille järgi tuleb kõigil õpilastel käituda teistega igal sammul arvestades. Ühiskond peab usaldama initsiatiivi koolis koolijuhtidele ja õpetajatele. Vahel on vaja ka õpilasi karistada ? kui sellega suudetakse ära hoida õpilaste edaspidine kius teiste suhtes.
Õpetaja saab õpilasi kaitsta vaid siis, kui ta tunneb end ise koolis turvaliselt. Ühiskond peab õpetajale suunatud vägivallas asuma õpetaja poolele. Koostöös ministri juures tegutseva töörühmaga “Turvaline kool? töötatakse välja konkreetsed tegevusmudelid koolivägivalla ennetamiseks. Kui vaja, tuleb muuta seadust.

Edasi tuleb minna väiksemate põhikooliklasside nõudega, mille järgi on klassis maksimaalselt 24 õpilast. Siis saab õpetaja klassis tegeleda kõigi õpilastega ja õpilased saavad rohkem pühenduda õppimisele. Konverents on osa sarjast Põhjala Foorum ja seda korraldavad Eesti Lastekaitse Liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis. Konverents kuulub ürituste sarja “Põhjala Foorum?.

Foorumi eesmärkideks on selgitada koolivägivalla ja -kiusamise olemust ning ennetustöö ja sekkumise vajadust. Samuti soovitakse jagada rahvusvahelist kogemust nimetatud probleemiga tegelemisel ning viia konverentsil jagatud mõtted ja kogemused nii koolidesse, riigiametitesse kui ka ühiskonda.

 TÕNIS LUKAS
Haridus- ja teadusminister, IRL

blog comments powered by Disqus