Viis soovitust, kuidas pühadekuul elektriõnnetusi vältida

Detsembrikuu külmemad ja pimedamad ilmad tähendavad ka suuremat elektriseadmete ja küttekehade kasutamist. Samuti lisab pühadekuul kodusele elektrisüsteemile koormust jõuluvalgustite kasutamine. Selleks, et pühad ohutult veeta ja elektriõnnetust vältida, tasub meeles pidada viit lihtsat soovitust.

Ärge kasutage katkiste juhtmetega seadmeid

Kui juhet ümbritsev isolatsioonikiht on saanud kahjustada, siis võib sellest kaitseta kohast saada elektrilöögi. Iseäranis ettevaatlik tuleks olla välise jõuluvalgustusega: õues tuleb kasutada välitingimustesse sobivaid juhtmeid ja enne kasutamist veenduda, kas garaaži aastaks hoiule pandud juhtmed on terved. Ka valgustite ühendamiseks kasutatavad pikendusjuhtmed peavad olema välitingimustesse sobivad ning kindlasti ei tohi ise käepäraste vahenditega juhtmeid jätkata.

Vältige pikendusjuhtmete ja elektrisüsteemi ülekoormamist

Küttekehade, köögiseadmete ja teiste suure elektritarbimisega seadmete ühendamisel elektrivõrku tasuks pikendusjuhtmete kasutamist vältida. Elektrisüsteemi ülekoormamise oht on suurem vanade 20 ja enam aastat tagasi paigaldatud elektrisüsteemide puhul. Pikka aega uuendamata elektrisüsteemi kaitse ei pruugi rakenduda ja ülekoormuse tõttu võib ühenduskoht muutuda ohtlikuks. Kehv kontakt kuumeneb üle ja võib süttida ning tekitada tulekahju. Ülekoormuse ärahoidmiseks väldi paljude suure elektritarbimisega seadmete korraga elektrivõrku ühendamist.

Ärge kasutage katkisi või vanu elektriseadmeid

Nii nagu katkise isolatsiooniga juhtmed, on ka seadme vigane korpus otsene elektrioht ja kahjustatud seadmeid ei tohiks kasutada. Lisaks on veel paljudes kodudes kasutusel nõukogude aegsed kodumasinad ‒ näiteks metallkorpusega vahvlimasinad, mis on nii-öelda nullisolatsiooniga ehk voolujuhtmed on otse metallkorpuse taga ja juhtme vigastuse korral satub ka masina korpus voolu alla. Tänapäevased elektroonikaseadmed kannavad kõik CE-märgistust, mis tagab, et need seadmed on kontrollitud ja ohutud.

Ärge laadige oma seadmeid umbses kohas ega jätke laadijaid vooluvõrku

Diivani või padja alla laadima jäetud telefon, tahvelarvuti või läpakas võib ülekuumenemise tõttu plahvatada ja süttida. Samuti on sagenenud juhtumid, kus pärast laadimist seina jäetud laadijad on süttinud. Seepärast ärge laadige oma seadmeid umbses kohas ja ärge jätke laadijaid vooluvõrku.

Õnnetuse korral kutsuge abi: 112

Elekter on nähtamatu oht ja tihti juhtub õnnetus kiiremini kui jõuate aru saada, et olete midagi valesti teinud. Tasub meeles pidada, et kui inimene on elektrilöögi saanud, tuleb kindlasti kutsuda kiirabi. Isegi siis, kui kannatanu enesetunne on hea, tuleks elektriõnnetustest kiirabile teada anda ja kannatanut 24 tundi jälgida.

MEELIS KAPS, Elektrilevi klienditeeninduse protsessijuht

blog comments powered by Disqus