Valguseta vari ja täpimaastikud

Õpilaste taiesed on allakirjutanul alles nägemata, küll aga õnnestus vahetult enne mahavõtmist kaeda täiskasvanute omi. Ja need tõestavad veenvalt, et täiskasvanutele süstemaatilisi algteadmisi andva kujutava kunsti kursuse käivitamine oli väga tänuväärne tegu. Esimene täiskasvanute kursus võeti kooli juurde kolm, teine kaks aastat tagasi. Ega kõrvaltvaataja silm suurt vahet teegi, kes lühemat aega, kes kauem õppinud. Õpetajail endil on see-eest lihtne vahet teha: ühtedel on ju ühed, teistel teised õppeülesanded.

Mõnikord on isegi kaheldud, kas õppetöö käigus sündinud taieseid ikka tasub üldse näitusel eksponeerida. Allakirjutanu arvates tasub küll, sest selliselgi näitusel on omad väärtused. Põltsamaa kunstikooli täiskasvanud õppurite näitusel võis näiteks uudistada seda, kuidas eri inimesed on ühe ja sama kompositsiooniülesande täiesti erinevalt lahendanud. Või kuidas üht ja sama inimest portreteerinud kursuslased on igaüks portreteeritavas midagi erinevat tabanud.

Portreederohkus oligi üks kõnealuse näituse tunnusjooni. Kusjuures õppurite selle hooaja vaieldamatuks lemmikmodelliks oli kodulinna kirjanik Henn-Kaarel Hellat. Pole ka ime: nii isikupärane välimus suisa kutsub portreteerima. Portreid on kursuslased joonistanud pliiatsi, söe ja kriidiga ning maalinud gua?i ja akvarellidega. Ja kõigis tehnikates on õppurid päris hästi kodus.

Erilist imetlust äratab akvarellitehnika tubli valdamine ? peale portreede on akvarellis maalitud ka natüürmorte, lilli ja maastikke.

“Akvarellitehnika aluste õpetamiseks kasutasin ühe ameeriklase metoodikat: lasksin kursuslastel kõigepealt maalida mitte valgust, vaid üksnes varju. Selline metoodika aitab kujundada nn akvarellilikku mõtteviisi. Nüüd pean aga nuputama, kuidas edasi minna,” ütles kursuslasi akvarelli alal juhendanud kunstikooli juhataja Ethel Hakkaja.

Ta ise oli kõige suuremas vaimustuses kursuslaste kompositsioonitöödest.

“Kui ikka tõeline proff juhendab, saab tulemus hea,” ütles Ethel.

Kompositsiooni õpetab kursuslastele nimelt kauaaegne Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, nüüdne Põltsamaa kunstikooli õpetaja Viive Väljaots.

“Kui Viive hakkas kursuslastega puuklotsidest ja paberist ruumilisi kompositsioone tegema, ohkisid mõned staa?ikamad harrastuskunstnikud küll, et nad ei saa aru, mida ja miks nad tegema peavad, aga tööd tulid ikkagi vinged,” ütles Ethel Hakkaja.

Ja tõepoolest: see ongi üks täiskasvanute kursuse plusse, et see avardab nii algajate kui ka staa?ikate harrastajate kunstimõistmist ning aitab kaasa uute ideede sünnile, ampluaa laienemisele. Õpetaja Anna Tamme juhendamisel proovisid kursuslased näiteks postimpressionistlikus stiilis maalida. Arhitektuuriobjekte või maastikke kujutavad gua?imaalid kukkusid välja kui erivärvilistest pintslilöökidest koosnevad mosaiigid. Arvatavasti on mõnelgi stiilist maigu suhu saanul tulevikus kiusatus oma käe pealgi mõni “täpiline” taies valmis teha.

Kahju, et ei saa siinkohal enam soovitada Põltsamaa kunstikooli täiskasvanud kursuslaste taieseid vaatama minna. Sama kooli “lapsõpilaste” omi aga küll: need saavad täna Põltsamaa kultuurikeskuse galeriisse üles. 

RIINA MÄGI           

blog comments powered by Disqus