Vaikiv ajastu on jõudnud Jõgevale

 

Lõuad pidada ja edasi teenida! Nii võiks lühidalt kokku võtta Jõgeva linna põhimääruse parandatud 18. paragrahvi, mis sätestab, et iga linnavolikogu liige saab edaspidi igal volikogu istungil esitada linnavalitsuse liikmele tema valitsemisalas esineva probleemi kohta vaid ühe küsimuse. See peab olema pealegi lühike ja võimaldama lühikest vastust. Samas anti volikogu esimehele õigus linnavalitsuse liikmele esitatud küsimust päevakorda mitte võtta, kui samasisuline küsimus sama probleemi kohta enne kolme kuu möödumist viimasest vastusest uuesti esitatakse.

Kui see pole vaikiva ajastu jõudmine meie maakonnakeskusse, siis mis see on? Mugavusvalitsemine? Et opositsioon ei „plõksiks” ega esitaks ebamugavaid küsimusi? Kas Jõgeva linnavolikogu koalitsioon ise ka aru saab, millega nad hakkama on saanud?

Vaikiv ajastu Eestis algas möödunud sajandi kolmekümnendate aastate algul samuti n-ö väikestest asjadest, kulmineerudes 1934. aasta 12. märtsil kaitseseisukorra kehtestamisega. Millega kõik lõppes, peaksid paljud veel mäletama…

Demokraatia on tõepoolest ebaefektiiivne valitsemisviis, aga paremat pole senini veel välja mõeldud.

blog comments powered by Disqus