UNESCO võrgustikku kuulumine tagab kvaliteedimärgi

 

Sihtasutuse Vooremaa Looduskeskus juhatuse liikme Tarmo Raudsepa hinnangul on geopargi rajamise näol kahe maakonna territooriumile tegemist ühisturundusega. Ühelt poolt suurendab see turistide arvu ning teisalt saavad seal paremini kaitstud ja eksponeeritud geoloogilised loodusmälestised, pärandkultuuri objektid, väärtuslikud maastikud.

Geopargi toel on võimalik anda ka kvaliteetsemat loodusharidust. Samas võimaldab park kompleksselt tutvustada olemasolevaid loodusväärtusi. Jõgevamaa Looduskeskuse juhatuse liikme sõnul on nad seadnud eesmärgiks jõuda plaanitava geopargiga UNESCO geoparkide võrgustikku. “UNESCO võrgustikku kuuluv geopark kannab n-ö kvaliteedimärki ning seetõttu tuleb selle liikmeks pürgimisel läbida tihe sõel,” nentis ta.

“Südameks” Äksi Jääaja Keskus


Tarmo Raudsepp usub, et Jõgevamaal ja Põhja-Tartumaal kavandatava geopargi alale suudetakse kaasata rohkem objekte, kui on praegu Eesti suurimas, Saaremaal asuvas geopargis. See plaan ei ole lõplik ning võib veel muutuda. Pargi rajamisel lähtutakse eelkõige looduslikest, mitte administratiivsetest piiridest.

Tulevase geopargi tuumikaladeks kujunevad kindlasti Vooremaa maastikurajooni, Endla, Alam-Pedja ja Emajõe-Suursoo looduskaitsealade sood. Alguses loodeti siinse geopargi kavandamisel piirduda ainult Jõgevamaaga, kuid siis mõisteti, et see ala jääks liialt väikeseks ning see ei ole piisavalt atraktiivne.

Vooremaa geopargi alale jääks ka Äksi Jääaja Keskus, mis on Eesti suurim looduseteemaline ekspositsioon. Raudsepa kinnitusel kujuneb Äksi Jääaja Keskusest väga võimas õppekeskus, kus kolmekorruselisse hoonesse on kavandatud umbes 2200 ruutmeetrit pinda. Ainuüksi selle hoone valmides saaks täidetud üks oluline tingimus, mida UNESCO geoparkide võrgustikku kuulumine eeldab. 

Külastatavus suureneb

Geopargi olulisemateks funktsioonideks on loodusmälestiste säilitamine, nende tutvustamine ning piirkonna arendamine. Tarmo Raudsepa sõnul näitab maailma geoparkide kogemus, et nende alal on erinevate turismiobjektide külastatavus 15-20 protsenti suurenenud.

Samas ei usu ta, et geoparkide alale edaspidi suured turistide hordid saabuma hakkavad, mis loodusele liialt koormavaks võiks osutuda. “Loodame et Vooremaa geopargi rajamine aitab inimeste elu selles piirkonnas paremaks muuta. See on tavainimesele kõige olulisem Kui ühte looduslikult ja kultuuriliselt huvitavat piirkonda suudetakse senisest paremini ja ühtse paketina tutvustada, suurendab see ka inimeste huvi selliste looduslikult põnevate piirkondade vastu,” toonitas Tarmo Raudsepp.

UNESCO nõuded geoparkidele


*Rahvusvahelise tähtsusega loodusmälestiste olemasolu  piirkonnas

*Mälestiste säilitamise garanteerimine

*Piirkonna jätkusuutliku arengu tagamine 

Miks on UNESCO võrgustikku kuulumine oluline

*Eesmärk UNESCO geoparkide võrgustikuga liitumiseks on seatud põhiliselt selleks, et see tagab ülemaailmse tuntuse

*Sel juhul on võimalik pargi rajamiseks ning arendamiseks Euroopa Liidust raha taotleda

Geopargid meil ja maailmas

*UNESCO geoparkide võrgustikku kuulub praegu  maailmas 85 geoparki, millest 46 asuvad Euroopas ja 24 Hiinas

*Eestis asuvad geopargid Saaremaal, Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus