Udutuled pole uhkuseasi

Siinkohal tuletan meelde, et Eestis kehtib liikluseeskiri, mille paragrahvid 180 ja 181 ütlevad, et eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult koos lähituledega või lähitulede asemel siis, kui nähtavus on halb, ning et tagumised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult asulavälisel teel, kui nähtavus on halb või kui sõidutuulest üles tõstetud lumi, tolm või pori halvendavad oluliselt tulede nähtavust tahapoole. Halva nähtavuse all mõistetakse ilmast või muudest nähtustest (udu, vihm, lumesadu, tuisk, hämarus, suits, tolm, vee- ja poripritsmed, vastupäike) tingitud ajutist olukorda, kui vaadeldav objekt on alla 300-meetriselt distantsilt vaadatuna taustast eristamatu. See tähendab seda, et udutulesid kasutatakse ajutiselt ainult siis, kui see on vajalik, aga mitte selleks, et sõiduk näeks lahedam välja.

Eelöeldule täienduseks niipalju, et pimedat aega ei loeta halvaks nähtavuseks. Udutulede vale kasutamise eest on politseil võimalik trahvi teha maksimaalselt kuni 3000 krooni. Kui udutulede kasutamisega on tekitatud liiklusoht, siis on trahv kuni 6000 krooni. Liiklusoht on liikluseeskirja kohaselt olukord, mis sunnib teist liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda või -kiirust või peatuma.

Olen märganud, et probleeme tekitab autojuhtide seas ka suunatulede kasutamine, mis liikluseeskirja järgi on kohustuslik ja hädavajalik kõigile sõidukiga liiklejatele. Ükskõiksust ja hoolimatust on kõikjal liiga palju, liiklus on muutunud väga julmaks ja ohtlikuks, kus  iga pisemgi viga võib saada saatuslikuks. Soovin liiklejatele kainet mõistust ja külma närvi!

Lõpetuseks tahan tänada ühte valvsat Jõgeva valla kodanikku, kelle kaasabil tuvastati isik, kes esitas politseile valeandmeid õigusrikkumisest pääsemiseks!

Nähes õigusrikkumist, teavita politseid!

DIANA ERIKSON,
konstaabel

blog comments powered by Disqus