Tutvustati uut külavanema statuuti

Eesti Külaliikumine Kodukant tutvustas 14. Eesti linnade ja valdade päevadel uut külavanema statuuti, kogukondade koostöömudelit ja selle rakendamise võimalusi omavalitsustes.

Kodukandi poolt möödunud aastal läbi viidud küsitlusest selgus, et kui 56 protsenti omavalitsustegelastest leidis, et külade esindajad on kaasatud omavalitsuse töösse (näiteks komisjonidesse), siis külade esindajatest arvas samamoodi vaid 19 protsenti. Külaseltside esindajatest jagas seda seisukohta 33 protsenti.

„Kuna ka haldusreform on tõstatanud teravamalt külade ja valdade koostöö teema, valmis Kodukandil  äsja külavanemate statuudi juhendmaterjal, mis on edasiarendus 2008. aasta esmaversioonist. Vaatamata rahvaarvu vähenemisele maal, ei ole külade aktiivsus tegelikult sugugi vähenenud,“ ütles Kodukandi projektijuht Ivika Nõgel.

„Maale on asunud või tagasi tulnud sadu noori sädeinimesi, kes enamasti sulanduvad kogukonda ja innustavad ka vanu olijaid midagi uut looma ja oma kodupaika väärtustama. Tegusad külad on tugeva valla tunnuseks,” ütles ta. ”Kodukant seisab täna tugevalt külakogukondade huvide eest. Meie juures toimetab külavanemate juhtrühm, kuhu kuuluvad külavanemad omavad professionaalset juhtimise ja juriidilise õigusloome kogemust. Külavanemate üle-eestiline võrgustik on hea võimalus  oma huve ühiselt esindada ning sealt saadud toetusega tagada, et kogukondade hääl jõuaks suures omavalitsuses ametnike ja volikogudeni,“ ütles Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus