Tulusid saab deklareerida veel seitse päeva

Lõuna Maksukeskuse Jõgeva teenindusbüroo töötajad tuletavad inimestele meelde, et nad ei jätaks deklaratsioonide esitamist viimasele hetkele, vaid teeksid seda juba käesoleval nädalal. “Jõgevamaa inimesed kasutavad e-maksuametit vähe ja täidavad tuludeklaratsioone peamiselt käsitsi. Kahjuks jätavad nad selle toimingu viimase nädala peale. Neil on tekkinud ka vale arusaamine, et kui «maksuameti arvutis» on andmed olemas, siis ei peagi deklaratsiooni esitama. See ei ole nii, sest igal inimesel tuleb eeltäidetud deklaratsioonil olevaid andmeid isiklikult kontrollida ja seejärel need allkirjaga kinnitada,” teatas Jõgeva büroo juhataja Anu Kaste.

Viissada inimest päevas on liig

Eelmisel aastal oli märtsi lõpus väga pingelisi päevi. Näiteks käis Jõgeva teenindusbüroo spetsialisti Sirje Sarapuu sõnul ühel 2003. aasta märtsikuu päeval tuludeklaratsioone esitamas ligi 500 inimest.

Alates 22. kuni 26. märtsini võetakse tuludeklaratsioone vastu ka Põltsamaal.

Varasematel aastatel võeti neid vastu ka teistes omavalitsustes, kuid tänavu mitte. Anu Kaste nentis, et järgmisel aastal võidakse deklaratsioone taas ka teistes omavalitsustes vastu võtta.

Osa inimesi on pahased, et kuigi maksuamet lubas tagastada enammakstud summa viie päeva jooksul, ei ole seda tehtud. Anu Kaste vastas, et juttu oli nimelt viiest tööpäevast, mitte nädalapäevast ja et see kehtib vaid nende maksumaksjate kohta, kes ei ole e-maksuametist saadud eeldeklaratsioonis teinud mingeid täiendusi ega parandusi.

Eeldeklaratsioone tuleb kontrollida

“Eeldeklaratsioonile lisatud ja täpsustatud andmed vajavad aga kontrollimist,” teatas ta.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kes on saanud kalendriaasta jooksul maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamise eest, tegutsemise eest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitise eest, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ette nähtud summas. Samuti ei pea deklaratsiooni esitama inimesed, kellel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu, ja isikud, kelle kogutulu maksustamisperioodil ei ületanud 12 000 krooni, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad ja maksumaksjad, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile.

FIEd jätavad kõik viimasele minutile

Anu Kaste sõnul on teenindusbürool hetkel kaks suuremat probleemi ? füüsilisest isikust ettevõtjad ja maamaks.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) peab kasumilt maksma tulu- ja sotsiaalmaksu, ta ei pea aga maksma töötuskindlustust ega kohustuslikku kogumispensioni makset.

Tulumaksu maksmist mõjutavad seadustega lubatud mahaarvamised nagu tulumaksuvaba miinimum (12 000 krooni aastas), koolituskulud, soodustus kolme ja enama lapse korral jne.

“Käesoleval aastal esitavad kohalikud omavalitsused esmakordselt maamaksu arvutamiseks ja maksuteadete väljastamiseks vajalikud andmed e-maksuameti kaudu. Seetõttu on nii kohaliku omavalitsuse poolt andmete edastamisel kui ka maksu- ja tolliameti poolt andmete vastuvõtmisel tekkinud vigu,” teatas Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Liis Plakk.

Anu Kaste andmetel ei ole osa inimesi veel maamaksuteadet kätte saanudki. Ka on omavalitsuste poolt edastatud andmetes vigaseid aadresse, mistõttu on üle Eesti postist tagasi tulnud ligi 1500 maksuteadet.

Liis Plaki andmetel kontrollitakse postist tagasi tulnud maksuteadete aadresse ja maksuteated väljastatakse uuesti õigel aadressil. Maa maksustamise aluseks olevate andmete kohta saab maksumaksja informatsiooni kohalikust omavalitsusest. maksu- ja tolliameti kohalikud teenindusbürood, ka Jõgeva teenindusbüroo, annavad informatsiooni maamaksu võlgade ja teadete väljastamise kohta, kaasa arvatud info, millisel aadressil on maksuteade saadetud.

“Et 31. märts on tulude deklareerimise lõpptähtaeg, siis praegu töötavad teenindusbürood suure koormusega. Seetõttu palume maamaksu puudutavate küsimustega maksu- ja tolliameti poole pöörduda võimalusel pärast 1. aprilli,” kirjutas Liis Plakk vastavateemalises pressiteates.

“Maaomanik peab maamaksu tasuma 30 päeva jooksul pärast maksuteate kättesaamist. See teade saadetakse inimesele postiga,” lisas Anu Kaste.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus