Tragöödia ühes vaatuses

Kelle oma on ettevõte, kui see kuulub riigile, keda esindab minister, kes saab ametiaja alguses erakonna peasekretärilt Exceli tabeli ettevõtete nõukogudesse määratavate liikmete koalitsioonisisese jaotusega?

Järgnevas näidendis on kasutatud riigikogu Tallinna Sadama uurimiskomisjoni kuulamisprokollist võetud tsitaate, kuid kuna meie tegelased käisid ütlusi andmas ükshaaval, siis pole sellist arutelu tegelikult toimunud.

Ilma akendeta heledate seintega nõupidamisruum, mille keskel on suur laud. Seinte ääres madalad kapid. Laua ääres istuvad tumedates pintsakutes keskealised mehed, osa neist loeb midagi oma telefonist. Laua otsas istuval mehel on kuklas punane mütsike.

TALVIK (koputab pastakaga): Püüame ajaliselt tunni sisse ära mahtuda, koos küsimustega.

HOLSMER (paneb telefoni lauale, vaatab üles): Ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et riigikogu liikmed ei tohiks kuuluda riigi äriettevõtete nõukogudesse, kuna nad on riigikogu liikmed. Küsimus on ikkagi inimestes.

RAASUKE (võrreldes teistega nähtavalt erksam): Kui vaadata olukorda Tallinna Sadamas, siis minu hinnang selle kohta, millisel viisil probleem Tallinna Sadamas “tiksus” on see, et nõukogu esimees oli sisuliselt äriühingu enda omaks muutnud, tehes seda, mida tahtis. Nõukogu esimees sekkus äriühingu igapäevasesse tegevusse, olles seal kättpidi sees.

PALTS (kiretult): Teada on ju, kes nõukogu kohad jagab, kes kutsub liikmeid. Kui tagasi kutsud, siis see lõpuks viib ju valitsuse kukkumiseni. Kui ei ole otseseid korruptiivseid fakte, on täielikult tõestamine võimatu. Kui joonistatakse ilusaid bisnesplaane ja kui nõukogu seda usub, näiteks Vilja Savisaar, kes nõukogus oli, seda usub, siis läheb nii ja ei saagi midagi teha. Targad inimesed joonistavad, on kõrgelt haritud, Allan Kiil ja teised.

GINTER (sekkub): Aga mis on finantsjuhi roll? Anda sisend selle tehingu kohta, mida juhatus sinult küsib ja arvamus, kas see on sadamale majanduslikult kasulik. Sa annad sisendi ja ei lähe ju kabinetti järelevalvet teostama, mida nad seal kabinetis alla kirjutasid. Tuleb arvestada ka poliitilist olukorda: millised olid poliitilised tasakaalud majandus- ja rahandusministri vahel. Ega seal pole kellelegi kaevata. Kui tehakse tehing 55 protsendi asemel 75 protsendiga, siis ega see ei ole kuritegu, see on majanduslikult rumal otsus. Advokaadina ütlen, et kriminaalasja majanduskuriteos on algatada ülikeeruline.

Suur osa ruumis olevatest meestest vaatab vaikides Raasukest.

RAASUKE: Näiteks ühel Tallinna Sadama üldkoosolekul, kuhu minister Parts mind kaasas, tuli jutuks olümpiakomitee esimeheks asunud nõukogu esimehe Neinar Seli poolt nõukogus olümpiakomiteele toetuse maksmise poolt hääletamine. Püüdsime ministriga selgeks teha, et toetuse maksmine iseendaga seotud juriidilisele isikule ei ole lubatav. Nõukogu esimees vaidles vastu ja väitis, et süüdistame teda alusetult. Kui minister Partsil lõppesid vaidluses argumendid otsa, siis sekkusin sisetundest ajendatuna vaidlusse ja ütlesin otse, et on aeg oma suhtumist muuta, on juba aasta 2013 ja meil on puhtakujuline huvide konflikt laual, pole mõtet rääkida tema alusetust süüdistamisest. Aga see diskussioon lõppeski sinna.

LILLO (tõuseb kõnelemiseks püsti, nägu punetab ja on higine): Mis selle salvestuse ja üleskirjutusega edasi tehakse, kas see läheb otse Õhtulehte?

TALVIK: Ei, otse ei lähe. Kuidas nõukogusse määramise protsess käis? Kes määras, mis alustel ja kas tehti ettepanek partei liinis või kuidas see käis?

LILLO (istub tagasi): Ei mäleta.

TALVIK: Kas toimus näiteks partei koosolek selle kohta, et Kalev Lillo jätkab Tallinna Sadama nõukogus? Mind huvitab, kuidas need asjad parteis käivad?

LILLO: Tuleb parteisse astuda, siis saab teada, kuidas partei toimib.

Ruumi siseneb veel üks mees, TEDER, istub vabale kohale.

TEDER: Parim direktor on selline, kes on peaaegu nagu ettevõtja. Oht on, et sellise direktori poolt võidakse teha sinu ettevõtte sisse oma ettevõte.

LEEDO (leebelt): Lillo ja Remo Holsmer ei ole käinud minuga kaupa tegemas, kuid nad on olnud selle protsessi juures. Protsessid viiakse sellisesse olukorda, et teisel poolel pole enam teist valikut. Pead nõustuma või pead kõrvale minema. Ma arvan, et ka politseile avalduse tegemine ei aita midagi. Seda ei tõesta kuidagi ära.

TALVIK: Sellega on meie istungile väga hea punkt pandud. Suur tänu!

Kõik tõusevad ja lähevad kiirustades ruumist välja. Tuled ei kustu, me vaatame vaikuses tühja ruumi laua ja madalate kappidega.

ANVAR SAMOST

blog comments powered by Disqus