Torma vallavolikogu esimeheks valiti Ülvi Nool

Möödunud neljapäeval peetud Torma vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti vallavolikogu esimeheks Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Ülvi Nool, keda toetas kaheksa volikogu liiget koalitsioonist, mille moodustavad valimisliit Meie inimesed, Reformierakond ja Keskerakond.

Ülvi Nool rõhutas, et elu Torma vallas tuleb korraldada  demokraatlikult ja läbipaistvalt juhtides. “Kõige olulisemaks tuleb pidada tahet kogukonna eest seista ja oskust kogukonna vajadustega arvestada. Samuti on vajalik oma ala spetsialistide kaasamine volikogu tegevusse,” lisas ta.

“Ülvi Noole kandideerimises vallavolikogu esimeheks olime kokku leppinud koalitsioonileppes,” ütles valimisliidu Meie inimesed esindaja Sulev Märss, kes tegi istungil ettepaneku Nool volikogu esimeheks valida.

“Nool on avara silmaringiga ja mitmekülgselt haritud naine, kellel ka varasemad kogemused volikogutöös,” lisas Märss. Volikogu esimeheks kandideerinud Tiiu Lindsalu ütles, et kavatsust sellele ametikohale pürgida tal valimiste ajal polnud. Oma vaateid istungil tutvustades rõhutas Lindsalu ennekõike koostöövalmiduse tähtsust ja pidas oluliseks sisukat ja tulemuslikku tegevust komisjonides. “Mina andsin hääle Tiiu Lindsalule, sest pidasin teda kogemuste poolest tugevamaks kandidaadiks,” ütles Aarne Neimann valimisliidust Meie koduvald Torma

 

Opositsioon kardab kõrvalejätmist

Aarne Neimann ütles, et kahjuks pole koalitsiooni moodustanud inimesed võtnud ühendust valimisliiduga, kes kohaliku omavalitsuste valimistel kõige rohkem mandaate sai.

“Paar-kolm päeva enne uue vallavolikogu istungit avaldati valla kodulehel Keskerakonna, Reformierakonna ja valimisliidu Meie inimesed vahel sõlmitud koalitsioonikokkulepe. Tutvudes põhjalikult dokumentiga, olin üllatunud, et koostööd ei soovitagi teha kõigi valitud volikogu liikmetega. Selliste kokkulepete keskseks teemaks peaksid olema läbirääkimised. Olen arvamusel, et kolmeteistkümneliikmelises vallavolikogus on võimalik teha koostööd kõigi osapooltega. Olles väga pikka aega töötanud vallasekretärina ja ametikoha tõttu osalenud volikogu istungitel, pole ma kogenud sellist olukorda, kus ilma igasuguste läbirääkimisteta otsustakse pea pooled vallavolikogu liikmetest jätta opositsiooni,” nentis Tiiu Lindsalu, kes samuti valimisliidu Meie koduvald Torma saadik.

Kommenteerides neid arvamusi, ütles Ülvi Nool, et koalitsioon on huvitatud koostööst kõikide volikogu liikmetega. “Ootame konstruktiivset kaasalöömist probleemide lahendamisel ja asjalikke ettepanekuid. Iga volikogusse valitu on saanud piisava arvu hääli ja peab esindama ja kaitsma oma valijate huve. Mõneti võib olukorra keeruliseks teha asjaolu, et praeguste opositsionääride toetusel võeti volikogu eelmises koosseisus vastu otsuseid, mis minu ja mu koalitsioonikaaslaste arvates paikkonna käekäiku pärsivad. Tooksin näiteks lasteaia toidusoodustuse maksmise lõpetamise, hajaasustuse veeprogrammist kõrvalejäämise, Torma rahvamaja ühendamise katlamaja trassiga, milleks oleks pidanud kirjutama eraldi projekti. Kriitiliselt tuleb suhtuda ka suutmatusse leida omaosalust projektidele rahvamajade renoveerimiseks. Tekib küsimus, kas toonaste otsustajate vaated on muutunud. Mõneti raske uskuda, kuid lootma ja positiivselt asjasse suhtuma peab siiski.

Kindlasti on vallavolikogus vajalik tugev ja töövõimeline opositsioon, kes peaks oma seisukohti avaldama lähtudes probleemidest, mitte aga isiklikest hoiakutest ühe või teise volikogu liikme suhtes,” lisas Nool.

 

Rahastamisvõimalused ka projektidest

Aarne Neimann tõdes, et koalitsiooni püstitatud eesmärke silmas pidades ootab Torma valda väga roosiline tulevik. “Teades aga eelarve tegelikku suurust, on nende eesmärkide täitmine esitatud kujul võimatu. Lähiajal tuleb uue eelarve aruteluga tegelema hakata ning ma loodan, et see toob paljud uued volikogu liikmed n-ö maa peale tagasi,” lisas ta.

“Eelarve kokkusaamine nõuab kahtlemata ökonoomset arvestamist, kuid ei maksa unustada, et mitmete ideede teostamiseks on võimalik saada rahasid Euroopa Liidu ja teistestki rahvusvahelistest programmidest. Olen selles valdkonnas valmis jagama ka kogemusi, mis olen saanud Näduvere külaseltsi juhtimisel,” ütles Ülvi Nool.

“Kohaliku omavalitsuse juhtimisel peaks olema võimalikult vähe tsentraliseeritust. Mitmed otsused peaksid sisuliselt sündima mitte vallamajas, vaid külades. Seega vajab paikkond ka tegusaid külavanemaid. Tulevikus võivad reaalseks saada omavalitsuste liitumised, kuid kohaliku omaalgatuse tähtsus ei tohiks kaduda ka tulevikus,” lausus Sulev Märss.

Torma vallavolikogu aseesimeheks valiti valimisliidu Meie inimesed saadik Meeri Ottenson, kes sai üksteist toetushäält “Maapiirkondades valitakse inimesi ennekõike mitte erakonda või valimisliitu kuuluvuse, vaid isikuomaduste ja senise tegevuse järgi,” ütles Ottenson, kes oli volikogu eelmise koosseisu esimestel aastatel ka vallavolikogu esimees.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus