Torma spordihoone võlub sportlasi ja treenereid Peterburist

Eesti riigis on viimaste aastate jooksul väga palju saavutatud ja kõige enam teevad rõõmu avalikku huvi esindavad rajatised, kultuuri- ja rahvamajad, ning kindlalt näitavad võimekust investeeringud liikumisvõimalustesse ja sporti.


Kui aga on võimalik valminud rajatistega lisandväärtust luua, tuleb sellega kindlasti tegeleda.  Nii on 2006. aasta esimesel koolipäeval avatud Torma spordikompleks maailmaklassi spordirajatis, mida on tähele pannud naabridki. Viimastel aastatel on kompleksi külalisteks ja kasutajateks treeninggrupid lähikonna suurimast metropolist Peterburist, mille Frunze linnaosa spordikooli õpilased viibivad siin kolme nädala kaupa suvelaagris.

Suurepärased tingimused treeninguteks

Treener Girill Mološnikovi sõnul on siin saalis suurepärased tingimused sportimiseks, saab treenida väljakul ja jõusaalis. Kuid on kaks asja, mis võiksid tema hinnangul olla paremini korraldatud. Nimelt oleksid tingimused ideaalsed, kui ühes ruumis ööbiks väiksem arv lapsi ning korrastataks korvpalli väliväljak.

Eesti õhustik ja ümbruskond on tema sõnul niigi toetavad, sööklas pakutakse alati kõige paremaid palu ning tore on see, et tasuta transpordiga saab sõita vajadusel Tormast Mustveesse ujuma.

Ta usaldab Eestit ning räägib Torma võimalustest avatult ka oma kodulinnas Peterburis. „Sellised tingimusi, nagu teil siin Tormas, on meil võimatu leida,“ tõdeb korvpallitreenerist Girill, kelle abikaasa treenib Kupsinskaja Olymp spordikoolis korvpallitüdrukuid. „Aga kõige peamine asi poiste jaoks on muidugi wifi ja see on kõikjal olemas,“ naljatab treener.

Torma spordikompleksi juhataja Aarne Neimanni sõnul pärineb idee Tormasse spordihoone rajamisest juba aastast 1965. Samast aastast, mil tänane juhtaja sündis, kuid tõeks sai see pea 40 aastat hiljem. Ettevõtlik ja ettevõtluskogemusega Aarne leiab, et lisaks suurepärasele spordihoonele oleks vaja nüüd veel natukene panustada  ümbritsevasse  taristusse, sest suviste ja miks mitte ka talviste laagrite korraldamiseks võiks appi võtta kõrval asuva endise vallamaja, mis seisab pärast valdade liitmist enamasti jõude.

Neimann räägib, et kohalikus spordielus on saanud traditsiooniks, et mehed mängivad korv- ja naised võrkpalli. Sellega, et kuulutakse Jõgeva valla alla, ollakse harjunud. „Jõgeva vallaga liitumine on võistkonnaaladele kindlalt kasuks tulnud,“ leiab Neimann. „Lapsi jääb Torma põhikoolis vähemaks. Kunagi oli siin üle 200, nüüd 130 õpilast, saime hakata treeninggruppe kokku liitma. Tormas asub saal, kus ainukesena terves maakonnas saab esiliiga korvpallimänge pidada ning mis vastab nõuetele.“

Parem majutus tooks lisaraha

Kooliga ühte kompleksi kuuluvas spordihoones hakati laagritele majutamisteenust pakkuma vajadusest teenida spordihoonele lisavahendeid ning leida koolivaheajal talle ka suuremat rakendust. Leader-programmi raames saadi majja narid ja elementaarsed elamistingimused.

„Peterburi rahvas toob meile reaalset raha,“ sõnab spordihoone juht, kuid ütleb ka, et üks grupp jäi tulemata, sest tingimused polevat olnud päris need. Jutt on ikka tuhandetest eurodest, mis see juba sisse toob ja edaspidigi tuua võiks. „Kolme kuuga toon ma rohkem sisse kui ülejäänud üheksaga,“ möönab Neimann ja lisab, et kui saab noorsportlasi paigutada eraldi ja väiksematesse tubadesse, saab ka ju hinda rohkem küsida.

Samuti pole väheoluline ka Torma piirkonna ja Jõgeva valla tuntus, mis seeläbi kasvab – ka kaasa tulevad vanemad elavad siinsetes ööbimiskohtades ja  külastavad ümbruskonna söögikohti ja poode.

Teada on, et laagrite spordihoonesse saamiseks läheb vaja nii õnne kui tõsist tööd. Ka tänased külastajad on saabunud siia peamiselt läbi isiklike kontaktide ning seda võimalust ei tohi maha mängida. Kui heita põgus pilk Peterburi noorte tubadesse, saab üsna ruttu aru, et ruumikitsikus on ilmne ja tingimused spartalikud.

Noortele meestele see tuska ei tee, sest eks ole omajagu põnev elada ühist seltsielu ja mängida koos nutitelefonides, mis näikse olevat lemmikajaviide kõikide maade laste ja noorte hulgas. Kuid õhku elamiseks napib. Samas on Frunze rajooni spordikoolis veel lisaks poistele ka tüdrukud, kes võiksid samal ajal laagris olla, ent reeglid ja kombed näevad ette, et samas ruumis noori hoida ei saa ega tohi. Seetõttu saabuvad Peterburi tüdrukud Tormasse samal päeval, kui noormehed lahkuvad.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus