Torma Põllumeeste ja Torma Maanaiste Selts jätkavad tegevust

Riina Kull märkis, et nii põllumeeste kui ka maanaiste selts on mänginud valla elus olulist rolli. ?Eriti põhjalikku tööd on tehtud üle-eestiliste ürituste ? puhkpilliorkestrite festivali ja Torma künnipäeva ? korraldamisel,? lausus vallavanem.

Torma Maanaiste Seltsi tegevusest andis ülevaate mitmel aastal seltsi juhtinud Saima Lehtveer. Seltsi uueks esinaiseks on Terje Tähtjärv. Oma seisukohad avaldas ka Torma Põllumeeste Seltsi esimees Sulev Tutt.

Arutledes seltside tuleviku üle, tõdeti, et mõlemal seltsil on perspektiivi ka edaspidiseks tegutsemiseks. Kõlama jäi mõte, et seltse on vaja selleks, et valla elanikud omavahel vabal ajal sagedamini kohtuksid ja suhelda saaksid. Peeti vajalikuks seltside tegevusse ka noori kaasata ja teiste piirkondade seltsidega kohtumisi korraldada.

Kodu-uurija Helmi Ereb Sadalast tegi ettepaneku avada Sadala kultuurimajas kodulootuba, milles tutvustatakse paikkonna möödanikku, piirkonnast pärit tuntumaid inimesi ja ka perekondade ajalugu.

?Helmi Erebi mõte on hea. Perekondade ajaloo uurimine on vallas juba käivitatud,? ütles Riina Kull.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus