Töötamine mootorsaega on põhjustanud kehavigastusi

 

Nädalavahetusel vajasid arstiabi jõgevamaalased, kes olid saanud vigastusi puude saagimisel mootorsaega. SA Jõgeva haigla ravijuht Kalle Piiskoppel manitses kasutama  saagimisel spetsiaalselt tööriietust.

Nädalavahetusel pöördus Jõgeva haiglasse kaks mootorsaega viga saanut, kellest ühele anti esmaabi kohapeal ja teine saadeti Tartu Ülikooli Kliinikumi. “Saeteraga saadud haavad on sügavad ja nende puhul tekib ka tugev koedefitsiit,” rääkis doktor Kalle Piiskoppel.

“Viimastel aastatel on saagimisel tekkinud vigastusi meie maakonnas harva ette tulnud, tänavu on aga juba  mõned arstiabi vajanud. Kui ettevaatusabinõusid ei rakendata, võib saetraumasid juhtuda veelgi. Mootorsaega töötamisel peab kindlasti kandma spetsiaalset töörõivastust koos nõuetekohaste kaitsevahenditega. Ohutuse pealt ei tasu kokku hoida. Alaealisi saagimisele kaasates tasuks tõsiselt mõelda, kas nad ikka jaksavad ning oskavad seda tööd teha,” lisas meedik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus