Töömess peaks kõnetama paljusid

Reedel Jõgeval toimuv töö- ja karjäärimess peaks eelduste kohaselt omavahel kokku viima tööotsijad, tööandjad, töötamiseks vajalikke elukutseid õpetavad koolid ning tulevased töötajad. Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna korraldusel toimuv mess on ju mõeldud nii noortele, töötutele kui ka lihtsalt uue töökoha otsijatele. Messil on kõigil neil hea võimalus end tööandjatele näidata ja tutvustada.

Nii saavad huvilised ühel päeval suhelda paljude ettevõtjatega, uurida töötingimusi firmades ning küsida ka palgataseme kohta. Tööandjatele on mess aga suurepärane võimalus ettevõtet turundada, töökohti ning töötingimusi tutvustada. Nagu senised kogemused on näidanud, on seda võimalust varmalt ka kasutatud.

Iseenesest on sellise messi korraldamine turunduslik ka omavalitsustele ja kogu maakonnale, et meelitada inimesi siia jääma või siia tulema. Võib-olla on see omavalitsusele isegi olulisem kui mõnele firmale. Ja nagu mitmed ettevõtjad on kahe messi vahelisel aastal öelnud, on meie maakonna omavalitsused selles suhtes passiivsed olnud. Seda enam ajal, mil teemaks on elanike arvu pidev vähenemine.

Tuleb nõustuda nende ettevõtjate arvamusega, kelle sõnul Jõgeva töömess võiks täita laiemalt piirkonda tutvustava messi rolli, kus oleksid esindatud nii tööandjad kui ka piirkonna elu-olu ja elamisvõimalusi tutvustavad asutused ja ametkonnad ehk siis ka omavalitsused. Kindlasti on selline töömess üks võimalus näidata ennast atraktiivse paigana, kus on hea elada ja töötada. Tuleb vaid ise sellesse rohkem uskuda ja selle nimel tegutseda.

blog comments powered by Disqus