Toidumüüjate kontrollimisel tuvastati üle pooltel juhtudel puudusi

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) kontrollis eelmisel aastal avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres kokku 598 toidumüüjat, kaheksal juhul nende tegevus peatati.


VTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjala sõnul oli turgudel, laatadel ja tänavatel toidu käitlemise kontrollimine eelmisel aastal luubi all.
„Eesmärk oli kauplejate järelevalve, et veenduda toidumüügi nõuetekohasuses. Erilist tähelepanu pöörati toidu jälgitavusele ja säilitamistingimustele,“ selgitas Ramjalg.
„Peamised probleemid, mis kontrolli käigus tuvastati, olid puudulik toidu jälgitavus ja toidualase teabe esitamine, temperatuurinõuete rikkumine ning personali tervisekontrolli puudumine.
Käitlejad, kes müüvad oma toodangut avalikel üritustel, peavad oma tegevusest ametit teavitama, kuid järelevalve käigus selgus, et 25 protsenti kontrollitud käitlejatest polnud seda teinud,“ kirjeldas Ramjalg puudusi.
Tulemustega ei saa kindlasti rahule jääda. „Kuna 376 käitlejale tehti järelevalve käigus märkus, ettekirjutus või peatati nende tegevus, näitab see selgelt, et puudusi on palju.
Juhul kui tuvastatakse raske rikkumine – tagatud pole nõutav temperatuur või tõendatud toodete päritolu, siis käitleja tegevus peatatakse, sest tarbijani peab jõudma ainult nõuetekohaselt valmistatud ning tõendatult ohutu ja tarbimisväärne toit,“ kinnitas Ramjalg.
Enim kontrolle tehti Harjumaal (194), sellele järgnesid Jõgeva- ja Tartumaa (102) ning Virumaa (77).

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus