?Tere, kevad!? alustab

Projektis on oodatud osalema kõik I-IX klasside õpilased. “Tere, kevad!” loodusvaatlused algavad 26. veebruaril.
Registreerida saab end projekti veebilehel http://tere.kevad.edu.ee viida
“Registreerumine” kaudu. Selle toimingu sooritamiseks on aega kuni projekti esimese nädala lõpuni ehk 4. märtsini.

Kevade otsimise käigus õpivad lapsed tundma mitmeid looma- ja taimeliike: vaadeldakse 35 laialt levinud kevadekuulutaja ? looma-, taime- ja seeneliigi ? ilmumist kevadisse loodusesse.

Kevadekuulutajateks on valitud esimesena õitsema hakkavad taimed, saabuvad rändlinnud, esimestena ärkavad liblikad ja kahepaiksed,
esimesed seened. Lapsed fikseerivad nende ilmumise kuupäeva ning sisestavad selle projekti kodulehel asuva vormi kaudu andmebaasi.

Tulemusi ehk seda, kui kaugele kevad ühes või teises Eestimaa paigas arenenud on, saavad tabelite ja animeeritud kaartide kujul projekti veebis jälgida nii osalejad kui ka kõik teised huvilised. Peale kevadleidude on seal näha ka kirjeldused kõigi vaadeldavate taime- ja loomaliikide kohta, eelmiste aastate tulemused ja palju lisamaterjale.

Lisaks loodusvaatlustele sisaldab projekt ka loominguliste tegevuste osa: traditsiooniliselt toimub kevadeteemaliste piltide joonistamine ja haikude või muude lühiluuletuste kirjutamine. Kindlasti jätkame eelmistel aastatel alustatud ja väga populaarseks osutunud kahes vanuseastmes toimuva loodusviktoriiniga, kus lapsed on nii küsijate kui ka vastajate rollis. Samuti toimub ka kevadfotode konkurss, kus lapsed on nii pildistajateks kui ka hindajateks.

“Tere, kevad!” toimub juba 12. aastat. Eelmisel kevadel oli loodusvaatlejaid üle 4300 lapse 175st koolist. Arvukat osalust ootame ka sel aastal. Projekti “Tere, kevad!” korraldavad MTÜ Studio Viridis Loodusharidus ja SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Suurimad toetajad läbi aastate on olnud Tiigrihüppe Sihtasutus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kohtumiseni kevades!

VAL RAJASAAR

blog comments powered by Disqus