Teabeliin inimkaubitsemise vastu

MTÜ Living for Tomorrow käivitatud teenus pakub inimestele võimalust saada tasuta juriidilist konsultatsiooni töölepingute ja inimõiguste osas. Samuti saab küsida infot turvalise reisimise ja tööotsingute teemadel. Liin pakub abi ka inimkaubitsemise ohvritele ja nende sugulastele. Kõik pöördujad jäävad soovi korral anonüümseks.

Teabeliin on avatud tööpäeviti kella 10-18 telefonil 660 7320. Teavet saab ka interneti kodulehekülje www.lft.ee kaudu. Living for Tomorrow kontoris (Mardi tn 3 Tallinn) saab tasuta juriidilist abi töölepingute õigsuse küsimustes.

Mittetulundusühingu poole on soovitav pöörduda siis, kui kedagi on petetud eksitavate lubadustega töökoha või abielu kohta, on sunnitud tegelema prostitutsiooniga, ekspluateeritud, ähvardatud, pekstud, ära võetud dokumendid, töötasu vms.

Sotsiaalministeerium annab inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava raames teabeliini ülalpidamiseks 180 000 krooni aastas. Teabeliin alustas oma tööd välisriikide rahastusel oktoobris 2004, praeguseni on helistanud üle 940 inimese.

Inimkaubandus on probleem, millest räägitakse kogu maailmas üha enam. Põhjus on lihtne: tegemist on nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist julgeolekut ohustava nähtusega, mille käigus rikutakse sadade tuhandete inimeste õigusi.

Soovitused välismaale tööle minejatele:

? Kontrolli tööpakkumist välismaal väga hoolega. Töökuulutuste hulgas on nii usaldusväärseid pakkumisi kui ka neid, mis on sihilikult ebaselged. Õpi neid üksteisest eristama. Isegi sõbralt või sugulaselt saadud pakkumist tuleks põhjalikult kaaluda.

? Kontrolli, kas välismaal töötamise võimalust pakkuv ettevõte tegutseb ikka seaduslikult.

? Proovi sõlmida võimalikult üksikasjalik tööleping. Kontrolli tööpakkumist välismaal väga põhjalikult. Töökuulutuste hulgas on nii usaldusväärseid pakkumisi kui ka neid, mis on sihilikult ebaselged. Õpi neid üksteisest eristama. Isegi sõbralt või sugulaselt saadud pakkumist tuleks põhjalikult kaaluda.

? Kontrolli, kas välismaal töötamise võimalust pakkuv ettevõte tegutseb ikka seaduslikult.

? Proovi sõlmida võimalikult üksikasjalik tööleping. Vii ennast kurssi tööloa saamise ja välismaal viibimise tingimustega. Kontrolli kõiki üksikasju.

? Helista sihtkohariigi saatkonda Eestis ja küsi, milliseid nõudeid esitatakse selles riigis välismaalastele, kes soovivad seal töötada.

? Informeeri oma perekonda ja lähedasi sõpru välismaale tööle minekust.

? Jäta kodustele oma täpne aadress välismaal, samuti kogu info tulevase tööandja kohta.

? Proovi leida sihtkohariigis võimalikult palju kontaktaadresse. Märgi üles Eesti saatkonna telefoninumber ja aadress.

? Jäta kodustele oma passi koopia ja viimati tehtud foto endast. Võta passi koopia (parem, kui see oleks notari poolt kinnitatud) endaga kaasa, juhuks kui Sa peaksid passi kaotama või kui see Sinult ära võetakse.

? Tee endale täiskindlustus, sealhulgas õnnetusjuhtumi ja haiguskindlustus.

? Lepi sõprade ja perekonnaga kokku, millal ja kuidas Sa neid oma käekäigust teavitad.

? Võta kaasa teatud hulk raha, vähemalt nii palju, et saaksid vajaduse korral koju tagasi sõita.

? Kui Sa pole kindel, kas tegid õige otsuse, helista Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esindusse (372 6 116 366). Nemad annavad Sulle nõu.

Kuidas käituda välismaal olles

? Mitte mingil juhul ära anna kellelegi oma passi, välja arvatud ametivõimudele, kui nad Sinult seda nõuavad. Sa saad ise korraldada kõik tööloa saamiseks vajalikud toimingud. Isegi illegaalseks töötamiseks ei ole tööandjal Sinu passi tarvis!

? Juhul kui Su dokumendid on varastatud, teata sellest kohe kas politseile või Eesti saatkonnale.

? Kui välismaal selgub, et tegelikkus ei vasta töölepinguga kindlaks määratud tingimustele, võta ühendust töökoha vahendanud firma või isikuga. Nõua viivitamatut olukorra parandamist. Kui olukord ei muutu, on Sul õigus leping lõpetada.

? Kogu välisriigis viibimise ajal ära võta vastu kahtlasi kingitusi. Ära jää kellelegi võlgu.

? Helista oma perekonnale ja sõpradele vastavalt eelnevale kokkuleppele.

? Informeeri neid kohe igast muudatusest oma elus välismaal.

? Vajaduse korral võta kõhklematult ühendust Eesti saatkonna või politseiga riigis, kus Sa töötad.

JEVGENIA ZURBA,
MTÜ Living for Tomorrow
projektijuht

blog comments powered by Disqus