Tartlased arutasid Jõgeva kultuurirahvaga koostöövõimalusi

Hiljutisel Jõgevamaa kultuurikoja korraldatud maakonna kultuuritöötajate infopäeval Kasepää rahvamajas rääkis Eesti evangeelse luterliku kiriku Tartu praost Ants Tooming usuvaldkonna koostööst kultuuriühenduste ja teiste ilmalike institutsioonidega.


Praost Tooming märkis, et tähtsamateks koguduste ja kultuuritöötajate ühistel ettevõtmistel toimuvateks sündmusteks on kirikukontserdid. Heaks koostöö näiteks nimetas ta ka möödunud aastast XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“ tuletulemise teekonda. 
„Peotule tervitamise tseremooniad toimusid sageli kirikute ja kirikuaedade väravate juures. EELK Põltsamaa Niguliste kirikus hoiti peotulud aga öösel,“ rääkis ta. 
Toominga sõnul on praostkonnal head partnerid oma esinduskogude sinodide korraldamisel. 
„Tartu praostkonna sinodisse kuulub kuuskümmend viis koguduste esindajat, nende seas ka vaimulikud. Eelmisest aastast võib nimetada kordaläinuks sinodit Mustvee kultuurikeskuses. Tihti peetaksegi sinodid koolimajades või kultuurimajades, mis loob kokkupuute kogukonna haridus- ja kultuurieluga.
Tavaliselt osaleb sündmusel vallavanem, kes annab põgusa ülevaate vallas toimuvast.
Ants Tooming rääkis ka aruannetest, mida koguduse õpetajad kord aastast praostile esitavad.
„Kogudustes juhtub aasta vältel väga palju sündmusi, mis on väärt aja- ja kultuuriloo jaoks üles tähendada. Aruandeid säilitakse konsistooriumi arhiivis. Mulle endale meeldib põhjalikkus ja nii tõstaksin esile EELK Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haameri, kes alati on koostanud väga üksikasjalise aruande, justkui romaani.“ 
Tooming märkis, et Tartu praostkonnas on praegu 25 kirikuõpetajat, kes kõik pole otseselt koguduste teenistuses, kuid kuuluvad praostkonna koosseisu. Õpetajaid töötab ülikooli juures, samuti riigiametites-haiglates, politseis ja vanglas kaplanina. 
Toominga sõnul tegutseb Eestis praegu 167 luterlikku kogudust. „Mõned kogudused liituvad ja tekib ka uusi. Tartus ühinesid Ülikooli ja Jaani kogudus. Mustamäel ja Sakus loodud uued kogudused tegelevad kirikute ehitamisega,“ teatas praost.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus