Täna on hõimupäev

Kuulume soome-ugri rahvaste perre. Tuletame seda endale meelde, kinnitame sugulasrahvastega kokkuhoidmist, nende märkamist ja  valmisolekut aidata eriti just oktoobris, sest nii on juba üsna ammu kombeks saanud. Hõimupäeva tähistamine oktoobrikuu kolmandal laupäeval algatati tegelikult juba 1931. aastal, kui selline otsus Soome-Ugri IV Kultuurikongressil vastu võeti. Siin Soome lahe lõunakaldal ei peetud eelmise riigikorra ajal küll heaks tooniks sugulasrahvustest ega üldse rahvustest eriti juttu teha, sest pidi ju kõigi liiduvabariikide kodanikest peagi välja kujunema üks ja ühetaoline rahvas…

Õnneks ei unustanud me oma päritolu ja olime kogu aeg suuremal või vähemal määral teadlikud, kus on meie keele ja kultuuri juured. Seda eelkõige tänu oma teadlastele, kirjanikele, filmimeestele.

2011. aastast saati tähistame Eestis hõimupäeva riikliku tähtpäevana. Ja et temaatilisi sündmusi jätkub pea terveks oktoobrikuuks, võib praegu rääkida juba lausa hõimukuust.

Tänavu, kultuuripärandi aastal, on kontsertidele, filmiõhtutele ja põnevate külaliste võõrustamisele lisandunud projekt  “Hõimupäev koolisööklas”, millega on oodatud liituma kõik Eesti koolid.  Mõeldud on seda nii, et ühel päeval võiks koolisööklas pakkuda mõne sugulasrahva toitu või valmistavad õpilased neid tööõpetuse või kokanduse tundides.

Ärgem unustagem üleilmastumislainel oma juuri, ka kaugemaid. 

19. oktoober 2013

blog comments powered by Disqus