Talupidajate liit jätkab tegevust

Külm ilm kahandas Jõgevamaa päästeteenistuse hoone saali üldkoosolekule tulijate arvu tublisti ning kvoorumit tähtsate küsimuste otsustamiseks kokku ei saadud. Liidu põhikiri lubab sel juhul uue koosoleku kokku kutsuda juba poole tunni pärast ning sellest põhikirjapunktist eile juhindutigi.

Ühinemist tootjate liiduga enam päevakorras polnud, sest tootjate liit oli eelmisel kuul otsustanud talunike liidule esitatud ühinemispakkumise tagasi võtta.

Tegelikke liikmeid umbes sadakond

Aire Siniväli, kes kuni aastavahetuseni töötas liidus konsulent-raamatupidajana, andis ülevaate sel aastal peetud talupidajate piirkondlikel koosolekutel kõneldust. Ehkki liitu kuulub ametlikult 169 liiget, võttis üheksast kohalikust koosolekust osa kokku 57 inimest.

Neist 21 arvas, et organisatsioon elab üle kriisiperioodi, kuid olukorra paranemine ja iseseisva töö jätkumine on kindlasti võimalik. Kaheksa inimest leidis olevat õigem praegune liit laiali saata.

Arvestades kohalikele koosolekutele kogunenute hulka, näitasid kõige kesisemat huvi liidu probleemide vastu üles Jõgeva valla talunikud. Seevastu oli Pala piirkonna seitsmest liitu kuulujast kohal kuus.

169 liikmete nimekirjas olijast 51 pole tasunud liikmemaksu, 44 on teinud seda osaliselt ning vaid 74 inimest maksis eelmisel aastal maksu täies ulatuses, ütles Siniväli. Kui 2004. aastal laekus liikmemaksu kokku 28 000 krooni, siis mullu ulatus see summa peaaegu 53 000 kroonini.

Sinivälja sõnul võikski liidu reaalsetest liikmetest rääkides opereerida arvuga, mis jääb vahemikku 57-118 (so liikmemaksu maksjad kokku).

Liikmeskonna puhastamise hädavajalikkusest kõnelesid ka mitmed teised kohalolijad.

Ida-Virust teenused liikmehinnaga

Koosolekul külalisena viibinud Ida-Virumaa Talupidajate Liidu (IVTL) direktor Arvo Aller ulatas jõgevamaalastele abikäe: ta pakkus koostööd IVTL-ga, mis ühtlasi tugevdaks Jõgevamaa talupidajate organisatsiooni.

?Jõgevamaa Talupidajate Liidu liikmetel on võimalik osta IVTL pakutavaid teenuseid meie liikmetele kehtestatud hinnaga. Liikmehinnaga teenuse ostmine rakendub siis, kui ostja on tasunud poolaasta liikmemaksu oma organisatsioonile ehk Jõgevamaa Talupidajate Liidule,? tutvustas Aller pakkumise sisu, lisades, et pärast teenuse eest maksmist kannab IVTL kümnendiku teenustasu käibemaksuta summast Jõgevamaa taluliidule tagasi.

Tegemist oli mullu oktoobris kahe maakonna talupidajate liidu juhtide ühiskohtumisel arutatud plaaniga.

Aller rääkis, et aasta eest hääbus Lääne-Virumaa taluliit, ehkki ida-virulased tegid neile samasuguse pakkumise. Põhjuseks oli ilmselt lääne-virulaste nõrk organisatsioon. ?Ei tahaks, et teisegi naabermaakonna talupidajaid ühendav liit oma tegevuse lõpetaks,? tunnistas Aller.

IVTL eelmise aasta eelarve oli miljon krooni, tänavu plaanitakse selle pooleteisekordset kasvu. Liikmeid on 219, töötab neli konsulenti.

Jõgevamaa talupidajad rõõmustasid Ida-Virumaalt tulnud pakkumise üle.

Kui viimase päevakorrapunktina pandi hääletusele liidu tulevik, kas tegevust jätkata või see lõpetada, tõstsid kõik 25 üldkoosolekul osalejat käe tegevuse jätkamise poolt.

Nii juhatuse esimehe kohusetäitja Rita Kivisaar kui teised sõnavõtjad pidasid liidu mõõnast väljatulekul eriti oluliseks, et juhatus oleks aktiivne ning uus tegevjuht kompetentne ja motiveeritud.

Praeguse juhatuse töö hinnati heaks, kuigi seitsmest kaks juhatusse kuulujat on tegevusest eemale tõmbunud.

Juhatuse liige Tarmo Till pani südamele, et kõik, kes on huvitatud talupidajate liidu edasisest tegevusest, konkretiseeriksid oma ootusi, kuidas ja mida täpselt saaks liit oma liikmete heaks teha.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus