Tabiveres tahetakse jätkata gümnaasiumihariduse andmist

Tabivere Gümnaasium pakub gümnaasiumiõpilastele eelkutseõpet ka praegu. Fakultatiivsete ainetena saab õppida mööbli restaureerimist, kodudisaini, arvutiõpetust, autoõpetust ja joonestamist. «Kõik gümnaasiumi õpilased peavad valima kaks valikainet, kuid enamasti õpitakse meelsasti kõike, mida pakume,» ütles Tabivere Gümnaasiumi direktor Rein Maasild.

Koostööläbirääkimised käivad ka Tartu Kutsehariduskeskusega. Kutsehariduskeskus näeb eelkõige võimalust, et nende Tartus ametit õppivad noored saaksid Tabivere Gümnaasiumi baasil omandada üldharidust. Võimalik on ka variant, et Tabivere kooli õpilased õpivad tsükliõppe vormis Tartu Kutsehariduskeskuse pakutavaid erialaaineid. Tabivere vallavolikogu liige, õpetaja ning valla hariduskomisjoni esimees Tarmo Rand ütles, et kõik on praegu siiski alles läbirääkimiste staadiumis.

Eelkõige hea üldharidus

Eelkõige peab Tabivere Gümnaasiumist saama siiski head üldharidust pakkuv õppeasutus.

Hariduskomisjoni esimehe Tarmo Ranna sõnul näitasid uuringud Tabivere elanike hulgas, et enamik noori tahaks jätkata oma haridusteed kohalikus gümnaasiumis.

Riigieksamite tulemused on viimastel aastatel jäänud keskmisest madalamaks. «Arvatavasti on üheks põhjuseks õpilaste katseteta kooli vastu võtmine,» märkis Rand. Sisuliselt pääsevad Tabivere Gümnaasiumi kõik, kellel lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid ja kes vähegi edasi õppida viitsivad.

Ometi pole Tabivere kooli eriti suurt tungi. «Eks Tartu pakub rohkem võimalusi ja tugevamad lähevad sinna. Minnakse ka Lähte Gümnaasiumi, kus on tugev meediaõpe,» ütles kooli direktor Rein Maasild.

Tabivere kool on vaatamata soodsale asendile olnud alati väike 250-260 õpilasega maakool, erilist õpilaste arvu vähenemist ei ole oodata ka järgnevatel aastatel. Põhikooli täituvusega probleeme ei ole, uusi õpilasi on ka järgnevatel aastatel piisavalt peale tulemas.

«Paljudele lapsevanematele meeldib, et nende lapsed saavad õppida maakoolis, kus klassid väiksemad,» ütles direktor.

Valikained meelitavad

«Tähtis on suurendada kooli atraktiivsust, teha rohkem reklaami,» leidis Rand. Juba praegu õpivad Tabivere Gümnaasiumis mõned õpilased Tartust ja Lähtelt, kuid neid võiks rohkem olla.

Mööbli restaureerimist ja joonestamist õpetav Rand sõnas, et pakutavad erialad ei ole küll õpilasi oluliselt kooli juurde toonud, kuid need, kes juba õpivad, valivad neid meelsasti. «Valikained on õpilastele üheks eluga kokkupuutepunktiks. Mööbli restaureerimine on noormehi meelitanud ka seepärast, et kui on tegemist tellimustööga, oleme parematele ka väikest tasu maksnud. Joonestamine on jälle hea alus neile, kes tahavad minna inseneri eriala edasi õppima. Meie poolt pakutav on nii masinaehituse kui ka ehituse suunaline,» rääkis Tarmo Rand.

Ka Tabivere vallavanem Aare Aunap möönis, et gümnaasiumi maine ei ole kõige parem, samuti jätavad soovida lõpueksamite tulemused. «Oluline on püüda midagi ära teha selleks, et nii paljud noored ei läheks pärast põhikooli lõpetamist kodukohast eemale kooli,» ütles vallavanem. Vallavanema sõnul tuleb kooli maine tõusuks lihtsalt rohkem tööd teha. Tema seisukoht on, et Tabivere suuruses asulas peab gümnaasium alles jääma, vähemalt lähiaastatel seda sulgemine ei ähvarda.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus