Tabivere vallavanemaks valiti Kalmer Lain

Teisipäeval peetud istungil valis kolmeteistkümneliikmeline Tabivere vallavolikogu  salajasel hääletusel seitsme poolthäälega vallavanemaks eelmise Jõgeva linnapea, ettevõtja Kalmer Laini.

Maarja-Magdaleena kandis Patastel elavat põllumajandusettevõtjat Hillar Kaldat soovis vallavanemana näha kuus vallavolikogu liiget. Meestele pakkus konkurentsi  mitmete projektide eestvedamise ja nõustamisega tegelev Sirje Simmo, kes on ka kohalike sotsiaaldemokraatide eestvedaja. 

Vallavanemata pea kaks kuud

Tabivere vald jäi vallavanemata pärast omavalitsusjuht Riina Jäägeri umbusaldamist käesoleva aasta 2. juulil. Avalikul konkursil kandideerinute hulgast volikogu liikmed vallavanemaks sobivat isikut ei leidnud, sest ükski lõppvooru pääsenud kandidaat ei saanud vajalikku arvu hääli. Vastavalt seadusele pidi aga vallavolikogu praegune koosseis laialiminemise vältimiseks vallavanema ära valima.

Üleeilsel istungil pakkus volikogu aseesimees Rannar Raantse vallavanemaks Kalmer Laini ning volikogu liikmed Enn Pärtelpoeg Hillar Kaldat ja Aare Aunap Sirje Simmot. 

Räägiti valla püsimajäämisest

“Vallavolikogu liikmed pöördusid minu poole ettepanekuga kandideerida vallavanemaks. Väljakutset vastu võtma ajendasid mind sümpaatia looduslikult kauni ja ettevõtlikest ning spordilembelistest inimestest rikka Tabivere valla vastu ja ka asjaolu, et ma pole praegu seotud pideva tööga avalikus sektoris,” ütles Kalmer Lain vallavolikogu istungil.

“Tabivere vald on praegu jätkusuutlik piirkond. Kui arvestada tõmbekeskusi, võiks ehk tulevikus olla perspektiivi ühinemisel Tartu vallaga. Võimalikule liitumisele peab aga eelnema põhjalik analüüs ja rahvaküsitlus. Kui kohalik volikogu leiab, et vallal on perspektiivi iseseisvana jätkata, siis tuleb ka seda seisukohta prioriteetseks pidada,” märkis Lain.

“Leian, et Tabivere vald suudab jätkata eraldi omavalitsusena ja ühinemisvariante pole arvatavasti mõtet kaaluda,” ütles vallavanemaks pürginud Sirje Simmo.

Saadikud soovisid ka teada omavalitsusjuhiks kandideerijate  ideid, mis rohkem inimesi Tabiverre elama meelitaksid. “Mitmekülgsemalt tuleks tegelda mainekujundusega ja põhjalikumalt välja tuua Tabivere valla eelised. Siin asuvad ju kogu Eestis tuntud turismiettevõtted Elistvere loomapark ja Vudila mängumaa,” lausus Kalmer Lain.

Põhimõtteliselt samal seisukohal olid ka teised kandideerijad. Nii märkis Hillar Kalda, et Tabivere vallale võiksid atraktiivust ja kuulsust tuua piirkonna järvedega seotud spordivõistlused. “Ma olen näiteks osalenud üle Balatoni järve ujumise võistlustel. Miks mitte korraldada sarnaseid sündmusi ka meie koduvallas,” tõi ta välja ühe võimaluse.  

Erakondlik kuuluvus pole esmatähtis

Istungil huvituti ka Kalmer Laini seotusest erakondliku tegevusega. “Olen 2002. aastast Reformierakonna liige. Omavalitsustöös Jõgeva abilinnapeana ja linnapeana pidasin esmatähtsaks paikkonna arengut ja koostööd. Samadest põhimõtetest lähtun ka Tabivere vallas,” lubas ta.

Ka sotsiaaldemokraadist vallavanemakandidaat Sirje Simmo avaldas arvamust, et omavalitsuses ei tohiks kohalike juhtide erakondlik kuuluvus prioriteetset rolli mängida.

Kalmer Lain teatas, et on valmis Tabivere vallavanemana jätkama ka pärast oktoobrikuiseid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. “Ma kandideerin Reformierakonna nimekirjas Jõgeva linnavolikogusse, kuid praegu pole mul kavatsust osaleda sealse omavalitsuse täidesaatvas süsteemis. Olen Reformierakonna kandidaat Jõgeva linnavolikogu esimehe ametikohale. See amet ei välista võimalust tegutseda edasi ka Tabivere vallas, kui volikogu uue koosseisu liikmed koostööst huvitatud on,” rääkis ta.

“Tegin ettepaneku Kalmer Lain vallavanemaks valida, arvestades tema kogemusi omavalitsustöös ja ka fakti, et tal on parajasti võimalik sellele ametikohale asuda,” ütles vallavolikogu aseesimees Rannar Raantse.

“Koos teise Keskerakonda kuuluva vallavolikogu liikme Eero Jakobsoniga andsime Kalmer Lainile toetava hääle,” ütles volikogu liige Raul Rääsk. 

Pikaajaline omavalitsustöö kogemus

“Ma arvan, et kõige parem, kui valda juhiks kohalik inimene. Kalmer Lainil on aga kindlasti pikaajaline omavalitsustöö kogemus. Loodetavasti õpib ta põhjalikult tundma selle piirkonna inimesi ja pühendab end Tabivere valla arengule,” ütles Jõgeva linnavalitsuse liige Heli Raevald, kes on töötanud ka Tabivere vallas.

“Mina soovitasin vallavanemaks põllumajandusettevõtjat Hillar Kaldat, kes elab Patastel, lähedal minu kodule. Loodan, et ta kandideerib kohalikel valimistel volikogusse. Siis võib aga jõudude vahekord vallavolikogus teistsugune olla kui praegu,” nentis Enn Pärtelpoeg.

Oma kandideerimisest vallavolikogu uude koosseisu teatas ka Sirje Simmo. “Vallavanemaks kandideerimine pole veel teada, sest oma erakonnakaaslastega oleme arutanud, et sellele ametikohale sobiks valla elanik, kes valimistel kõige rohkem hääli kogub,” lausus ta.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus