Suure tuleohu tõttu tuleks metsades liikumist vältida

Alates 1. augustist hakkas kehtima uus igaüheõigus ehk reeglid, mille järgi käituda eramaal. Erinevalt varasemast, lubab uus seadus liikuda tähistamata ja piiramata eramaal kõikjal ning soovi korral ka eramaal ööbida ning telkida. Eesti Erametsaliidu poole on seoses uue korraga pöördunud paljud metsaomanikud, kes tunnevad muret tuleohu pärast oma metsades. Kuum ilm tõmbab inimesi linnadest rohelusse, kuid tänane looduses liikumise praktika ei anna kindlustunnet, et matkajad oskavad kõigi tuleohutusreeglitega arvestada. Paraku kinnitab tuleõnnetuste arvu tõusu ka ametlik statistika.

Palume Eesti metsaomanike nimel kõigil looduses liikujatel praegu arvestada erakordselt kõrge tuleohuga ja vältida liikumist metsades, kus pole kohad lõkke tegemiseks ning telkimiseks ette valmistatud. Loodame kõigi loodushuviliste mõistvale suhtumisele. Matkamiseks, ööbimiseks ja telkimiseks saab kasutada vastavalt tähistatud alasid.

Hoiame ja säästame loodust, olgu see siis meile kõigile kuuluv riigimets oma matkaradade ja ööbimisvõimalustega või eramets, mille eest hoolitseb selle omanik. Meie igaüheõigus annab looduses liikujale palju suurema vabaduse kui paljudes teistes riikides, kuid see eeldab looduses liikujalt ka teadlikku ning vastutustundlikku käitumist. Hoolimata seaduse keeldudest või selles lubatud vabadustest, võiks võõral maal liikumise puhul lihtsalt toimida nii, nagu lubaksime ise käituda külalisel oma elutoas.

Vaata ka tuleohukaarti: http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart

i

AIRA TOSS, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus