Sundliitmine tuleb nagunii

Pala vald on teatanud, et nemad kellegagi ühineda ei soovi ja kui tuleb omavalitsuse sundliitmine, annab vald riigi kohtusse.

Riigiminister Arto Aas teab, et on omavalitsusi, kes pärast haldusreformi seaduse väljakuulutamist ei soovi kellegagi ühineda. Aas ütles, et nn sundliitmine on kõige ebameeldivam osa haldusreformist. Käesoleva aasta lõpuks on selge, kes liituvad ja vastavad kriteeriumidele. Valitsusel on siis poolteist kuud aega seisu analüüsida. Veebruari keskpaigaks tuleb valitsusest konkreetne otsus, kes peab kellega liituma. Selle taga on siis juba konkreetne argumentatsioon. Ettepanekud teeb piirkondlik komisjon. Pärast seda on kolm kuud ehk veebruarist maini aega nendel omavalitsustel kokku leppida liitumistingimustes ehk kuidas ühinetakse, mis nime kasutatakse jne. Kui siis ka otsust ei tule,  on n-ö pall uuesti valitsuse käes.

Sundvoorus preemiat ei maksta, muidu jäetaks kõik rasked ja keerulised otsused valitsuse teha, kokkuleppeid ei tulekski, sest siis on hea pärast kedagi teist süüdistada. Sundvoorus kaetakse ainult otsesed liitumisega seotud tõendatud kulud kuni 100 000 eurot. Need on sümboolika vahetamisega seotud kulutused jne. Eriti ebamugav on selline liitmine neile, kes on ühinemislepingud sõlminud ja liitunud, kuid neile peab keegi juurde tulema. Teisiti pole kahjuks võimalik.

Küsimusele, kas sundliitmine on ikka meie põhiseadusega kooskõlas, vastas minister Aas, et “sundliitmine” ei ole õige sõna, tema ei taha seda kasutada. Haldusreformi vastavuses põhiseadusele minister ei kahtle, eelnõu koostamisel on kaasatud nii valitsuse paremaid juriste kui ka õiguskantsleri bürood, samuti on eelnõu väljatöötamise juures olnud riigikohtunikud. “Kui lugeda Eesti Vabariigi põhiseadust, siis omavalitsuse piiride kohta ei öelda seal midagi. Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on väga selgelt mõista antud, et valitsusel on põhjendatud argumentide, avaliku huvi puhul õigus omavalitsusi ühendada. Vastuolu põhiseadusega ma ei näe. Kui valitsus ka teeb kellelegi ettepaneku ühineda, siis peab olema argumentatsioon.”

Minister rõhutas, et õigusriigis on kõikidel õigus oma õiguste kaitseks kohtusse minna. “Võib vaielda, aga ma ei pea seda väga perspektiivikaks. Vaidlus läheb riigikohtusse ja riigikohus teeb otsuse nii kiiresti, kui võimalik. Euroopa Omavalitsusharta ei näe samuti ette, et omavalitsuste piirid oleksid pühad. Omavalitsuste ühendamine ei ole euroopalike printsiipidega vastuolus,” lisas minister.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus