Spordiveteranid karastusid kergejõustikutreeningul

Jõgeva linna staadionil toimus Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi korraldatud kergejõustikutreening, kus pöörati tähelepanu võimekusele ja tulemuslikkusele mitmetel spordialadel. Pühendunult treenisid nii võistlustel osalejad kui ka need, kellele sport ennekõike hobiks. 


Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi juhatuse liikme Maiu Veltbachi sõnul toimus kergejõustiku treeningupäev teist aastat. „Alustasime selle korraldamisega, et vaadata hooaja alguses oma soorituste tehnika üle, püüda õppida veel midagi juurde ning olla valmis algavaks hooajaks. Teisalt oleme seda päeva korraldades soovinud olla avatud uutele harrastajatele, kes sooviksid varasemat meelde tuletada või taasalustada oma sportlikku tegevusega. Samuti on üks eesmärke spordiharrastuse propageerimine, sest osalema on oodatud mitte ainult spordiveterani (35+) vanuses harrastajad, vaid ka nooremad. Oluline on, et soov sportida võimaluste puudumise pärast ei raugeks,” selgitas Veltbach.

Treeningupäeval pühenduti treener Piret Kolli juhendamisele kõigile enamharrastatud spordialadele. „Treener jagas personaalseid näpunäiteid, kuidas oma tulemust parandada. Tuletati meelde ka võistlusmäärused, et mõni n-ö tobe eksimus ei rikuks tulemust,” kommenteeris Maiu Veltbach.

Tema sõnul on jäädud treeningupäeval traditsiooniliste alade juurde: odavise, kettaheide, kuulitõuge, kaugushüpe, 100 ja 400 m jooks. „Need alad on ka võistlustel enamasti alati kavas. Osalemine on vabatahtlik, vastavalt huvile ja soovile.”

„Et juhendajaid oli üks, oli võimalik teha kõiki alasid eraldi või siis valida endale sobivad. Enamasti on harrastajad huvitatud kõikide alade vähemasti proovimisest. Tõsisemalt suhtutakse oma meelisaladesse, milles ka hooajal head tulemust oodatakse,” rääkis Veltbach.

Osalejaid oli treeningpäeval igas vanuses. „Mitte kõik osalejad ei ole võistlejad, kuid soovivad siiski omandada uusi kogemusi,” märkis ta.

„Tõsiselt võistlusspordiga tegeleja teab oma treeningutsüklit ning treenib vastavalt sellele. Personaalset tagasisidet oli võimalik saada kõikidel osalejatel. Piret Koll on tugevate teadmiste ja praktikaga treener, kes oskab aidata. Spetsiifiliste lahenduste leidmiseks on kindlasti vaja teada rohkemat treeningplaanist ja harrastaja võimekusest või eripäradest. Need kokkulepped jäid juba treeneri ja harrastaja vahele, kui neid tekkis,” toonitas sporditegelane Veltbach.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus