Sotsiaaleluruumi saab taotleda vähemalt aasta Põltsamaal elanud inimene

Põltsamaa linnavolikogu hiljuti toimunud istungile oli eelnõuna esitatud sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord. Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katti Lainoja sõnul on eelnõus täpsustatud sotsiaaleluruumi mõistet ja öeldud, et selleks võib olla nii korter, tuba kui osa toast. Nii on sotsiaaleluruumide kasutusse andmine paindlikum ja igale inimesele ei ole enam vaja anda eraldi korterit. Piirava tingimusena on sotsiaaleluruumi taotlemise korda sisse viidud tingimus, et inimene peab olema eelnevalt vähemalt ühe aasta Põltsamaa linnas elanud. Otsustusõigus sotsiaaleluruumide andmisel peab eelnõu kohaselt olema linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajal.

Linnavolikogu liige Guido Pook küsis, kui palju on linnal sotsiaaleluruume. Katti Lainoja sõnul on linnal üheksa sotsiaalkorterit. Viimasel ajal on olnud palju selliseid sotsiaaleluruumi soovijaid, kes ütlevad, et saavad Põltsamaale  töökoha ja neil pole kusagil elada.

Katti Lainoja kinnitusel antakse inimesele eluruum kohe, kui selleks on võimalus. Kui kohe vaba eluruumi anda ei ole, pannakse soovija järjekorda. Lepingu sotsiaaleluruumi kasutusse andmise kohta sõlmib Põltsamaa Varahalduse OÜ kuni kolmeks aastaks. Linnavolikogu kehtestas sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra eelnõus esitatud kujul.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus