Siimusti lastekodu Andruse peremaja sai 10-aastaseks

Täpselt 23.aastat tagasi 1993. aasta 2. septembril avas Siimusti alevikus uksed lastekeskus Metsatareke, mis pakkus turvakoduteenust vanemliku hoolitsuseta lastele ja kuhu asus elama viis last. Keskus loodi Siimusti lasteaia hoone vabanenud ruumidesse. Asutust rahastas Jõgeva vald, teenuse eest tasusid omavalitsused. Et end paremini ära majandada pakkus lastekeskus lisaks turvakoduteenusele aastatel 1995-2000 vanurite hooldamise teenust.

2000. aastal reorganiseeriti turvakodu ümber lastekoduks. 2006. aasta 1. juunil anti nimi ja 2007. aastal avati peremaja Andrus, mis võimaldas lastele avaramaid elutingimusi. Peremaja sai nime Andrus Veerpalu järgi, kes oli 2006. aasta Torino olümpiamängudel 15 kilomeetri klassikasõidu võitja.

Praegu pakub Metsatareke kolme sotsiaalteenust ‒ asenduskodu-, turvakodu- ja lapsehoiuteenus nii tervetele kui puuetega lastele. Asenduskoduteenus on riiklikult rahastatav teenus. Alates selle aasta juunist oleme Viljandi Perekodu koostööpartner sotsiaalkindlustusameti lapsehoiuteenuse osutamisel raske või sügava puudega lastele Jõgeva maakonnas.

2012. aastal liitus Metsatareke EQUASS (European Quality in Social Services) projektiga, mille tulemusel kannab asenduskodu teist perioodi Euroopa Kvaliteedimärki Sotsiaalteenustes. Siimusti lastekodu Metsatareke eesmärgiks on olla konkurentsivõimeline ja kvaliteetse teenuse pakkuja. Praegu elab asenduskodus 22 last ja noort. Üks pere töötab perevanema süsteemil, kaks peret kasvatajatega. Meie personal on väga püsiv ja hooliv.

Tulevikus on plaan asenduskoduteenus kogu asutuses üle viia perevanemaga asendushoolduse süsteemile, kus ühes peres hakkab elama kuus last, ööpäevaringselt viibib lastega koos pereema (ideaalis ka pereisa) või peretädi. Üleminekuga kaasnevad keerulised nüansid. Esiteks tuleb kohandada olemasolevaid ruume vastavalt perede vajadustele. Suurimaks probleemiks võib osutuda personali leidmine, sest isikliku elu kõrvalt peab perevanem ja peretädi pühenduma tööle rohkem kui 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Tähelepanuta ei saa jätta ka last, kelle jaoks on asenduskodu loodud. Lapse seisukohast on oluline, et tal oleks üks turvaline inimene, kes kasvatab teda maast-madalast ja saadab ta iseseisvasse ellu.

Meie visiooniks on, et Siimusti lastekodu Metsatareke on professionaalse meeskonnaga pidevalt arenev kõrge kvaliteediga lasteabikeskus. Selliseid plaane saab ellu viia ainult heade sõprade ja abistajatega.

Tänavu 26. augustil olid sõbrad ja toetajad oodatud tähistama Metsatarekese 23. ja Andruse peremaja kümnendat sünnipäeva. Traditsiooniliselt peetakse sünnipäevapidu augusti lõpus, et kõik lapsed saaksid samuti osaleda. Septembris on paljud juba koolides laiali ja väga tihti kodus ei käi.

Muusikaliste numbritega astusid üles Palamuse lapsed suvel Mika Keräneni raamatu ainetel lavastatud krimimuusikalist “Professor Must”.

Tänan kõiki toetajaid, kes on abistanud lastekodu rahaliselt, aineliselt või pakkunud lastele meelelahustuslikke üritusi. Tänan endisi ja tänaseid väga südamlikke töötajaid, laste eestkostjaid ning kõiki koostööpartnerid mõistva koostöö eest. Aitäh Jõgeva vallavalitsusele toetuse ja abi eest.

IMBI IVASK, Siimusti lastekodu Metsatareke direktor

blog comments powered by Disqus