Seitsmendad Sakala Mängud tulevad eelmistest erinevad

Nüüd saavad ettevalmistused selleks ajaloolise Sakalamaa omavalitsuste laulu-, tantsu- ja spordipeoks alata. Traditsiooniliselt soovitakse suurüritusele kutsuda inimesi ka teistest kunagise Sakalamaa aladel paiknenud omavalitsustest – Põltsamaalt, Imaverest, Kabalast, Tõrvast ja Helmest.
Seekordsete mängude kõige suurem uuendus on, et laulu- ja tantsupidu peetakse üheskoos lauluväljakul ning see koosneb piirkondlikest etteastetest.
Viljandi järve ääres asuv staadion, kus varem peeti põhipäeval tantsupidu, jääb nüüd sel ajal sportlaste käsutusse.
Uuendustega soovitakse muuta mänge ühtsemaks. VII Sakala Mängude pealkirigi on seekord “Siit nurgast, sealt nurgast Viljandisse kokku”.
28. mail peetava Sakala Mängude laulu- ja tantsupeo programm koosneb viiest osast, mille maakonna eri piirkonnad ning külalised on ise ette valmistanud.
Viljandimaa on jagatud nelja piirkonda: Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Viljandimaa ning eraldi veel Tarvastu piirkond. Kõigil neil tuleb esitada 20-25 minuti pikkune kava, mille kokku panemisel saavad nad kasutada oma parimaid jõude.
Viienda piirkonna moodustab külaliste etteaste. Erinevalt eelmistest aastatest, kui küllakutsed naabritele saadeti vallavalitsuste kaudu, püüame seekord tegutseda nn. alt üles – otsime üles kollektiivid ja räägime nendega individuaalselt.
Sakala Mängud on Viljandimaa spordi- ja kultuuritöö ülevaatus ning rahva pidu. Esimest korda peeti neid 1939. aastal. Ajalookeerises jäi mängude vahele pikk vahe ning 2005. aastal peetavad mängud on ürituse ajaloos seitsmendad.
Sakala Mängudest kutsutakse osa võtma kõiki omavalitsusi, mis kuulusid Viljandimaa koosseisu 1939. aastal.

TIIU SIIM,
Sakala Mängude projektijuht

blog comments powered by Disqus