See sündis 23 aasta eest

20. augustil 1991 kell 23.03 võttis parlamendi kohuseid täitnud  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik.

Sellise kardinaalse sammu ajendiks oli Moskvas toimunud Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee korraldatud riigipöördekatse. Moskvasse toodi sõjavägi, kohalik võim allutati komitee poolt määratud sõjaväekomandantidele.

Loomulikult soovisid putšistid kohe kontrolli alla saada ka Baltimaad, kus  vabamaid tuuli suurriigi sisepoliitikas juba mitmel aastal ära kasutatud oli. Meenutagem või  Balti ketti 1989. aastal.

1991. aasta 20. augusti õhtupoolikuks olidki dessantväelased Tallinnas  ja hõivasid teletorni. Nii astus meie ülemnõukogu mõnes mõttes hulljulge, kuid nagu edasised sündmused kinnitasid, ainuõige sammu ja Eestist sai seaduse järgi vaba riik.

Väikeriikide saatus sõltub tahes-tahtmata suurriikides sündivast, seda on kinnitanud ka meie kaugem aeg ja lugu.  

Homme on meil riigipüha, mis neile, kel aastaid veerandsajast enam, ka isiklike mälestustega seotud. Meenutagem. Ja lootkem, et küllalt kergelt saadu mõne ootamatu saatusekurvi läbi käest ei kaoks.

19. august 2014

blog comments powered by Disqus