Saatkondade majandusnõunikud tutvuvad Jõgevamaaga

Jõgevamaad külastavad Hiina, Taani, Poola, Inglismaa, Jaapani, Hollandi, Läti, Soome, Prantsusmaa ja Saksamaa diplomaadid, keda saadavad Põllumajandusministeeriumi välis-ja avalike suhete osakonna juhataja Ruve Schank, ministeeriumi nõunik Mart Helme ning avalike suhete büroo juhataja Janika Salev.

Külastuse eesmärgiks on anda diplomaatidele ülevaade Jõgevamaa põllumajanduse ja maaelu arengu hetkeseisust ning tutvustada alternatiivseid tegevusalasid maapiirkondades.

Samuti tutvustada Peipsiääre piirkonna ettevõtlust ning maakonna tähtsamaid kulutuuriloolisi paiku. Neljapäeva pärastlõunal annavad Aarde Villas maakonnast ja Peipsiääre majanduskeskkonnast ülevaate Jõgeva maavanema kt Henri Pook ja Saare vallavanem Jüri Morozov.

Külastatakse Jõgeva Sordiaretuse Instituuti, Torma POÜ-d, Peipsi Kalatööstust, käiakse Sääritsal ja Palamusel, uuritakse, kuidas töötab Voore Aktiviseerimiskeskus, ollakse Saare Ürditalus ning Härjanurme Kalatalus.

VOOREMAA ONLINE

blog comments powered by Disqus