Rõstla karjääris avatakse peagi kolmas maardla

Põltsamaa vallas Rõstla külas asuvas paekivikarjääris toodetakse teede remontimiseks ja vähesel määral ka ehitamiseks vajalikku killustikku. Nüüd on senise kaevandusala varud ammendumas ja karjääri soovitakse laiendada. Nii oli see teema kõne all Põltsamaa vallavolikogu hiljuti toimunud istungil. 

Teemast ülevaate andnud Põltsamaa vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ain Valu lausus, et varasem OÜ Põltsamaa Graniit on esitanud 29. juunil 2011. aastal keskkonnaametile Rõstla kolmanda dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Osaühingu Põltsamaa Graniit osanike üldkoosoleku otsuse järgi tegutseb OÜ Põltsamaa Graniit alates 30. septembrist 2015 uue ärinime all, milleks on osaühing Eesti Killustik.

Kaevandamisluba saadi mäeeraldisele

Nimetatud firma taotleb kaevandamisluba Rõstla dolokivimaardla Rõstla kolmanda dolokivikarjääri mäeeraldisele. Taotletava mäeeraldise ja selle juurde kuuluva teenindusmaa suurus on 15,38 hektarit ning taotletava loa kehtivusaeg 30 aastat. „Vahepeal on Rõstla karjääris läbi viidud keskkonnamõjude hindamine, kus toodi välja vajadus rajada Vitsjärve küla poolse karjääri osasse müratõkkevall koos kõrghaljastusega,“ rääkis Ain Valu.

OÜ Eesti Killustik juhataja Andres Männarti sõnul on neile praeguseks väljastatud kaevandamise loa näol tegemist ammuse arendusega, mis oli algatatud siis, kui Rõstla karjääri juhtis Endel Pajumägi. „Riigi esindajad hindasid vahepeal kriitilise pilguga Kesk-Eesti piirkonna killustikuga varustamise kindlust, mis asub umbes 50 kilomeetri raadiuses ümber Rõstla karjääri. Vahepealsetel aastatel oli Kesk-Eesti piirkonna killustikuga varustamine tagatud ja seetõttu peatati ajutiselt Rõstla karjäärile taotletav täiendav maavara kaevandamise luba,“ sõnas Männart. Nüüd on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis leitud, et Kesk-Eesti piirkond vajab täiendavat killustikuga varustamist ja seetõttu hakati keskkonnaametis mõneks ajaks külmutatud kaevadamisluba edasi menetlema. Rõstla paekarjääris võeti tänavu kasutusele uus kaasaegne kivipurusti ja uus kaevandamisala asub selle läheduses.

Uus maardla võetakse käiku tuleval kevadel

„Plaanime juba järgmisel kevadel uues maardlas kaevandamisega alustada. Esmalt kooritakse alalt kattepinnas, millest rajatakse Vitsjärve küla poolsesse ossa mürabarjäär. Lisaks istutatakse ka puid,“ rääkis Männart.

Rõstla paekarääri kolmandas maardlas on 2,8 miljonit kuupmeetrit kaevandamise varu, millest jätkub paekivi arvestuste kohaselt kuni 30 aastaks. Killustiku järele on nõudlus olemas, sest lisaks teede ehitamisele tuleb neid pidevalt remontida ning hooldada. Tuleval aastal alustatakse Puurmani lähedal Tallinna-Tartu maanteel 2+1 lahenduse rajamisega, kuhu palju killustikku vajatakse. Lisaks vajavad kvaliteetset paekillustikku betoonitootjad. Praeguses kasutuses olevas Rõstla teises paekarjääris jätkub kaevandamisvaru veel neljaks-viieks aastaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus