Riiklike peretoetuste maksmisel võib esineda viivitusi

Sotsiaalkindlustusamet ning haridus- ja teadusministeerium on sõlminud koostöölepingu, mille kohaselt rakendati õpilaste ja üliõpilaste registri ning riikliku pensionikindlustuse registri vaheline andmevahetus.

Andmevahetusel kantakse õpilaste ja üliõpilaste registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse peretoetuste määramiseks vajalikud andmed laste ja nende õppeasutuste kohta. Need andmed on aluseks riiklike peretoetuste määramisel ja maksmisel kümnetele tuhandetele peredele.

Koostöölepingu järgi kohustus haridus- ja teadusministeerium edastama õpilaste täisnimekirjad õpilaste ja üliõpilaste registrist riiklikule pensionikindlustuse registrile tänavu 15. septembriks.

Edastatud andmete analüüsist nähtub, et kahjuks pole paljud koolid oma andmeid õpilaste ja üliõpilaste registrile edastanud korrektselt, mistõttu ei saanud ka nimetatud register vigadeta täisnimekirju edastada. Rohkem kui 40 gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilaste nimekirjad puuduvad täielikult. Seetõttu võib sotsiaalkindlustusametist mitteolenevatel põhjustel esineda viivitusi riiklike peretoetuste maksmisel.

Kuigi lepingujärgselt kantakse õpilaste andmed ühest registrist teise üks kord kuus, otsustas sotsiaalkindlustusamet olukorra lahendamiseks võtta nimekirju täiendavalt vastu niipea, kui need on korrigeeritud. Vastavalt sellele, kuidas register täieneb, kantakse peretoetused lisamaksetena pangakontodele üks kord nädalas.

Sotsiaalkindlustusamet palub inimestelt mõistvat suhtumist ja kannatlikkust. Kõik peretoetused makstakse välja, ehkki paljudele hilinemisega.

Elve Tonts,
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus