Reisidokumendid tasub enne koolivaheaega üle vaadata

Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et uue dokumendi taotlemiseks kulub aega vähemalt 30 päeva. Erandkorras saab kasutada ka kiirpassi taotlemise võimalust, kuid siis tuleb arvestada täiendava rahakuluga. Passi taotlemisel kiirkorras tuleb tasuda 500 krooni riigilõivu ja taotluse saab esitada ainult Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) Tallinna teenindusbüroodes, kust pass kahe tööpäeva pärast ka väljastatakse.

Euroopas aitab ID-kaardistki

Alates 1. maist võivad Eesti kodanikud lisaks passiga reisimisele ületada Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning ?veitsi Konföderatsiooni riigipiire Eesti kehtiva isikutunnistusega (ID-kaardiga). Teistesse riikidesse reisimiseks on vajalik pass. Seega on välisriiki reisimiseks vaja kas isikutunnistust või passi, sõltuvalt sellest, kuhu reisida kavatsetakse.

Oluline on enne reisi veenduda, et dokument oleks kehtiv ehk ei oleks saabunud dokumendi kehtivuse lõpukuupäev. Samuti tuleb arvestada, et paljud välisriigid on kehtestanud nõude, mille järgi peab pass kehtima vähemalt kuus kuud pärast reisi arvestuslikku lõppu. Lähemat informatsiooni selle kohta tasub uurida vastava riigi saatkonnast.

Reisimiseks vajavad dokumenti nii täiskasvanud kui ka lapsed. Kui alla 15-aastasel lapsel ei ole kunagi olnud isikutunnistust ega passi, siis tuleb lapsevanemal või kohtu poolt määratud eestkostjal pöörduda dokumendi taotlemiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniameti teenindusbüroosse. Esmakordsel isikutunnistuse või passi taotlemisel lapsele on vaja kaasa võtta:

1 värviline dokumendifoto 40×50 mm;

lapse sünnitunnistus;

lapse seadusliku esindaja isikut tõendav dokument (isikutunnistus või pass), kohtu poolt määratud eestkostja peab lisaks kaasa võtma esindusõigust tõendava dokumendi;

riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta. Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk (riigilõiv alla 15-aastase lapse isikutunnistuse eest on 25 krooni, passi eest 75 krooni, kui taotleda isikutunnistust koos passiga, tuleb tasuda riigilõivu kokku 100 krooni).

Passi saamiseks kulub 30 päeva

Kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja vanema isikutunnistusel või passis erinev, tuleb esitada ka lapsevanema nime muutumist tõendav dokument, näit abielutunnistus.

Inimesed, kes on 15-aastased või vanemad ning kes soovivad esmakordselt passi taotleda, peavad samuti pöörduma isiklikult KMA teenidusbüroosse.

Kui lapsele või täiskasvanule on varem KMA poolt isikutunnistus või pass välja antud, on lihtsam taotleda uut dokumenti posti teel. Eesti kodaniku isikutunnistuse ja passi taotlemiseks on vajalik:

vormikohaselt täidetud taotlusankeet (saab välja trükkida www.pass.ee);

1 värviline dokumendifoto 40×50 mm;

riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta. Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk. (riigilõiv isikutunnistuse eest üle 15-aastase isikule on 150 krooni, passi eest samuti 150 krooni. Kui taotlete passi ja isikutunnistuse koos, siis 250 krooni.)

Vajalikud dokumendid tuleks saata aadressil:

märgusõna ?Taotlus?

Kodakondsus- ja migratsiooniamet
Sõle 61a,
10313 Tallinn

Selle kohta, et dokumendid on jõudnud KMA-sse, taotlus registreeritud ja menetlusse võetud, saadetakse inimesele kirjalik teatis. Kui juhtub, et ankeet on valesti täidetud või puudub mõni vajalik dokument, siis võtab spetsialist Teiega ühendust.

Taotluse esitamiseks võib pöörduda ka KMA teenindusbüroosse ning sellisel juhul ei ole ankeedi eelnev täitmine vajalik.

Uus isikut tõendav dokument väljastatakse 30 päeva pärast taotluse jõudmist KMA-sse. Passi saab kätte ankeedil näidatud KMA teenindusbüroost, isikutunnistuse Hansapanga või Eesti Ühispanga pangakontorist. Kui taotleti isikutunnistust ja passi koos, väljastatakse need pangakontorist.

Ühtlasi soovitame neil, kes ootavad koolivaheajaks külalisi teistest riikidest, mille kodanikud vajavad Eestisse tulekuks viisat, esitada viisakutsed kinnitamiseks piisavalt varakult. Kinnitamiseks vastuvõetud viisakutse vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

Lisainfo isikutunnistuse ja passi taotlemisest www.pass.ee ja Kodakondsus- ja migratsiooniameti infotelefonil 612 69 79 ning viisakutse kinnitamisest www.mig.ee.

ELO ALLEMANN,
Kodakondsus- ja migratsiooniameti pressiesindaja

blog comments powered by Disqus