Rahvusvahelise laste ja noorte loomingukonkursi tulemused selgunud

Konkursile “Vetevald läbi laste silmade 2004” laekus kokku 1151 tööd, mis on mitmesaja võrra rohkem kui mullu. Osavõtjaid oli kõigist Eesti maakondadest.

Kõige rohkem oli selgi aastal kunstitöid – erinevates tehnikates kokku 1009 tööd, neist nooremas vanuseastmes 290, vanemas astmes 719 tööd.

Kirjatöid laekus selle aasta konkursile oluliselt rohkem kui varasematel aastatel ? kokku 116 tööd, neist nooremas astmes 51 ja vanemas astmes 65.

Uurimustöid tuli sel aastal kokku 26, neist nooremas vanuseastmes 21 ja vanemas 6.

Selle aasta konkursi parimad sõidavad 25.-28. juunil preemiareisile Pihkvasse, kus toimub ka rahvusvahelise loomingukonkursi Eesti, Läti ja Venemaa võitjate autasustamine. Kunstitööde noorema vanuserühma võitjaid peetakse meeles kingitustega.

Äramärgitute hulgas oli ka Maarja Põhikooli õpilase Agnes Lipingu kirjanduslik töö “Merel”, juhendaja Tiiu Pender.

Vanemas vanuserühmas mainiti kunstitööde seas ära Vaimastvere Põhikooli õpilase  Merilin Millendi töö, tema juhendaja oli Vesta Saare. Nooremas vanuserühmas tunnustati Mustvee Kunstide Kooli õpilase Karina Kulkova tööd, juhendaja A. Korobova.

Rahvusvahelist laste ja noorte loomingukonkurssi “Vetevald läbi laste silmade” korraldavad koostöös kolm Peipsi järve valgala riiki: Eesti, Läti ja Venemaa Pihkva oblast. Peipsi Koostöö Keskus on olnud konkursi ellukutsujaks ja Eesti-poolseks läbiviijaks alates 1996. Aastast.

blog comments powered by Disqus