Rahvamajade Juhatajate Esinduskogu kohtus taas

Räägiti sellest, et esinduskogu on tarvis registreerida juriidiliseks isikuks. Sellel teemal tegi ettekande Tabivere valla kultuurijuht Tiina Tegelmann, kellelt tuli ka mõte hakata ette valmistama Eesti Rahvamajade Ühingu põhikirja, et esitada see oktoobri lõpuks esimeseks lugemiseks ja paranduste tegemiseks esinduskogule.

Rahvamajade seaduse vastuvõtmiseks tehti rühmatööd, kus arutati, miks ja kellele on rahvamajade seadust vaja, mida see reguleerib ja mis seeläbi paraneb.

Otsustati, et rahvamajade suvekool toimub 7. ,8., ja 9. augustil 2007.a. Harjumaal Painkülas.

 Kõne all oli ka meediaplaani väljatöötamine. Tõdeti, et vajalik on koostöö maakonnalehtedega, et info esinduskogu tööst ja seal vastu võetud otsustest jõuaks kõigini, kellele see huvi pakub.

Tiina Tegelmanni sõnul on tal plaanis moodustada meeskond ja hakata kirjutama rahataotlusprojekte, et teha film Jõgeva maakonna rahvamajadest ? nii sellest, mis jääb plusspoolele, kui sellest, millised on vajakajäämised. “Mõte selline film teha tuli mul rahvamajade juhatajate koolitusel, kus kultuuritöötajaid üle terve riigi koos. Selgub, et mitmel pool Eestis on rahvamajad ehituslikult kehvas seisus, tehnika vananenud jne. Vaja on need probleemid laiema üldsuse ette tuua, filmilint on minu arvates selleks väga sobiv vahend. Meie maakonda käsitleva filmi esilinastusele on kindlasti plaanis kutsuda kõik maakonna omavalitsuste juhid, volikogude esimehed ja kultuurikomisjonide liikmed, kelle tööd sellised probleemid otseselt puudutavad,” rääkis Tabivere valla kultuurijuht ja rahvamaja juhataja Tiina Tegelmann.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus