Rahvamajade Esinduskogu pidas koosolekut

Kõne all oli MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing põhikiri, selle täiendused ja parandused.

Otsustati 19. märtsil veelkord selleteemaline arutelu  korraldada ja alustada MTÜ registreerimise dokumentide ette valmistamisega.

 Teine teema koosolekul oli rahvamaja juhatajate kutsekvalifikatsiooni süsteemi loomine.

Töörühm hakkab koostöös Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega välja töötama kultuuritöötaja kutsestandardit. Jõgeva maakonnast kuuluvad töörühma allakirjutanu ja Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Irja Paavo. Esimene selleteemaline kokkusaamine toimub 13. märtsil.

 Kõne all oli ka rahvamajade seaduse kontseptsioon ja rahvamajade täieliku registri koostamine.

Tõdeti, et maakondade rahvakultuurispetsialistidel on register üldjoontes loodud, 31. märtsini on aega seda täiendada. Oodatud on andmed ka külaseltside kohta.

Esinduskogu koosolekul oli külas Ellen Karu Ajalooinstituudist, kes on uurinud seltside ja rahvamajade tegevust kuni aastani 1940. Ta rääkis kokkutulnuile esimeste rahvamajade loomisest Eestis. Ellen Karu palub kõiki, kellel on huvitavat materjali seltside tegevuse kohta enne 1940. aastat (mälestused, dokumendid, fotod), anda talle sellest teada telefonil 53442058.

Üleriigiline I Rahvamajade suvekool peetakse 7., 8. ja 9. augustil Harjumaal Paunkülas ja selle korraldavad Harjumaa kultuuritöötajad.

Osavõtumaks inimese kohta on 350 krooni, hinna sisse kuulub viis sooja toitu kolme laagripäeva jooksul, tee ja kohv. Osalejate arv maakonnast ei ole piiratud, see tuleb teada anda hiljemalt 30. aprilliks e-posti aadressidel Tiina.Loorand@jogevamv.ee või tiina@tabikas.ee. Samadelt aadressidelt saab laagri kohta ka lähemat infot.

Suvekooli ajaks saab valmis ülevaatlik film Eesti rahvamajade olukorrast. Igast maakonnast peaks olema filmis esindatud kolm rahvamaja. Vastavasisulisi ettepanekuid ootan aadressil tiina@tabikas.ee 16. aprillini.

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse töötaja Liina Eenmaa alustab rahvamajade juhatajate lugude kogumist, et tulevikus vastava sisuga raamat välja anda. Sellega seoses ootan ka infot inimeste kohta, kelle elu- ja töölugu võiks tulevases raamatus kajastatud olla. Oodatud on ka viited nendele endistele kultuuritöötajatele, kes praegu enam sellel alal tegevad ei ole.

Loodan aktiivsele kaastööle, sest iga hea ettepanek aitab luua kultuuris terviklikku süsteemi.

Tiina Tegelmann,
Tabivere valla kultuurijuht,
Jõgeva maakonna esindaja
Rahvamajade Esinduskogus

blog comments powered by Disqus