Rahvaluulehuvilisi oodatakse regilaulutuppa

 

Emakeelepäeval, 14. märtsil oli Jõgeva linnaraamatukogus toimunud loomingulise päeva “Siitilmast ja sealtilmast” külaliseks folklorist Edakai Simmermann. Homme ehk reedel 13. aprillil on ta taas sealse publiku ees.

Edakai Simmermann koostab juba mõnda aega internetipõhist Põhja-Tartumaa regilaulikut “Lähme Loojale loole”, mis peaks valmima selle aasta lõpuks. Suurem osa omaaegsest Põhja-Tartumaast jääb aga teatavasti praeguse Jõgevamaa piiridesse.

Regilauluõhtul lauldi Edakai Simmermanni eestvedamisel mütoloogilisi ja kiigelaule, jutustati saatuse-lugusid, mis viitasid nii vääramatule ettemääratusele kui ka sellele, et ettekuulutatud halb lükatakse kõrvale. Homme kell 17.15 on regilauluhuvilised taas linnaraamatukogu laste lugemissaali oodatud.

Mai lõpus, kui Jõgeva linnaraamatukogus taas ööraamatukogu tegutseb, on raamatukogutöötajatel soov ka regilaulutuba avada, kus õppida kevad- ja kiigelaule, jutustada muistendeid ja muinasjutte. Selleks saamegi aprillis huvilistega kokku, et osa regilaulutoas esitatavaid laule läbi laulda,” ütles Edakai Simmermann.

Kui Jõgeval oleks rahvalaulu ja rahvamuusika huvilisi, kellega koos vanu laule õppida ja vahelduseks pilli mängida, siis võiks Jõgevale tema meelest laulu- ja rahvamuusikahuvilistest väikese sõpruskonna moodustada, kes regulaarselt koos käima hakkaks.

Edakai Simmermanni sõnul on Torma, Laiuse, Kodavere, Maarja-Magdaleena ja Kursi kihelkond Põhja-Tartumaa kihelkondade hulgas need, kust rohkem viise üles kirjutatud, Äksi ja Palamuse kohta on materjali vähem. Viiest eespool nimetatud kihelkonnast on talletatud kokku umbes 400 regilauluviisi, kahest viimasest lisandub ehk 100-150. Tekste on üles kirjutatud ühtekokku 7000-8000. Tõsi, osa tekste on poolikud ning on ka kattuvaid ja sarnaseid tekste.

Kogu Põhja-Tartumaa lauluala kohta koguneb nii huvitavaid viise kui ka tekste siiski küllalt palju ning nende põhjal saab hea ülevaate nii kiigelauludest, jutustavatest lauludest, looduslauludest kui ka inimese eluga seotud lauludest,” ütles Edakai Simmermann. Rahvalaulud panen ma üles internetti ning sealt on neid lihtsam leida ja õppimiseks-laulmiseks valida kui kirjandusmuuseumi fondidest.”

Jõgeva linnaraamatukogusse oodatakse homme tegelikult nii regilaulu- kui ka kunstihuvilisi. Kell 16 avatakse teise korruse lugemissaalis Mati Karjatse õlimaalide näitus Eesti loodus”, kell 17.15 hakkab laste lugemissaalis regilaulutuba.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus