Puurmani vald toetab laste toitlustamist

 

Puurmani vald on otsustanud maksta toitlustamistoetust peredele, kus lapsed  koolieelsetes lasteasutustes käivad või kutseõppeasutustes õpivad. Laste toitlustamise toetamisel lähtutakse sellest, et pere kuusissetuleku miinimummäär on 140,61 eurot netotulu ühe pereliikme kohta. Toitlustamistoetust võivad taotleda kõik Puurmani vallas rahvastikuregistrisse kantud pered, kelle lapsed käivad koolieelsetes lasteasutustes või õpivad kutseõppeasutustes. Toetust on õigus taotleda lapsevanemal, eestkostjal või perekonnas hooldamislepingu alusel last kasvataval isikul. Kutseõppeasutustes toetatakse last 0,70 euroga ja sama suur on üldjuhul toetus ka koolieelsetes lasteasutustes käijatele. Lasteaias tasutakse aga 1,28 eurot toidukulu päevamaksumusest, kui pere oli toimetulekutoetuse saaja toitlustamise toetuse taotlemise kuul (detsembris) või sellele eelneva kuu (novembri) vältel.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus pere andmetega ja tõend kõigi pereliikmete  toetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu (september – november) netosissetuleku kohta. Toetus määratakse perioodiks 1. jaanuar kuni 30. juuni 2013. ja see makstakse otse õppeasutusele. Toetusetaotlusi võetakse Puurmani vallavalitsuses vastu kuni 20. detsembrini.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus