Puurmani Keskkooli teine korrus saab korda

Puurmani vallavanem Rein Paap ütles, et renoveerimistöödeks on kohalike omavalitsuste investeeringute kava kaudu eraldatud 3,5 miljonit krooni. Koos kohaliku omavalitsuse omafinantseeringuga lähevad teise korruse remonditööd maksma ligi 4,3 miljonit krooni.

Puurmani vallavanem ei osanud öelda, millal mõisahoone teine korrus korda saab, kuid kindlasti ei jõuta töödega valmis kooliaasta alguseks.

Kõigepealt põhjalikud uuringud

Vallavanema sõnul tehakse mõisa renoveerimisel koostööd muinsuskaitseametiga, kust hetkel veel ei ole saadud ametlikku luba teise korruse põhjalike renoveerimistööde alustamiseks.

Mõisakoolides tehakse enne põhjalikud uuringud, mille käigus tehakse kindlaks, millised parketid, laed, laemaalingud ja värvid endisaegses mõisahoones olid. Need taastatakse endisel kujul.

Kuigi teisel korrusel on uurimistööd lõpetatud, läheb töö edasi juunis-juulis, sest põhjalikku uurimist vajavad ka esimene korrus ja vahekorrus. Rein Paap ütles, et uurimis- ja hindamistöödeks on kultuuriministeeriumilt taotletud 80 000 krooni. Ametlikku kinnitust tööde rahastamise kohta veel tulnud ei ole, kuid kultuuriministeeriumi poolt toetust saanud mõisakoolide seas on mainitud ka Puurmani Keskkooli.

Kokku eraldas Kultuuriministeerium tänavu kevadel riiklikust programmist mõisakoolide korrastamistöödeks 1,5 miljonit krooni.

Puurmani lossis alustati renoveerimistöödega neli aastat tagasi, möödunud sügiseks sai korda kooli keldrikorrus. Koolis on nüüd korralik söökla, nõudepesuruum, samuti uued riietusruumid, õpetajate ning töötajate ning õpilaste pesuruumid. Välja vahetati elektri- ja küttesüsteem ning kanalisatsioonitorustik.

Vallavanema sõnul vajab mõisahoone täielikuks kordasaamiseks veel palju kordi rohkem suuremaid summasid, kui seni kulunud on. Remonti vajavad veel mõisahoone esimene korrus, pööning, trepid, välisfassaad ja katus, seega peavad tööd jätkuma ka järgmistel aastatel. “Omavalitsuste vahendid on napid, kuid õnneks on lootust saada raha ka Euroopa Liidust,” ütles Paap.

Vallavanem tahaks loota, et Eesti riigi ametkonnad peavad oluliseks ja toetavad mõisakoolide kordategemist. Samas oleks tore, kui korda saanud mõisad ei jääks tühjalt seisma, vaid leiaksid rakenduse. Kool on mõisa elushoidmiseks väga hea lahendus.

Osalevad mõisakoolide programmis

Nii Puurmani Keskkool kui ka Adavere mõisahoones asuv Adavere Põhikool võtavad osa “unustatud mõisate” külastusmängust ning on kuuel suvepäeval: 28. mail, 5. juunil, 11. juunil, 30. juunil, 9. juulil ja 23. juulil kõigile külalistele avatud.

Üle Eesti võtab külastusmängust osa kolmkümmend mõisakooli üle Eesti. Miinimumprogrammina saab kõikides osalevates mõisakoolides täistundidel giidiga jalutuskäikudel osaleda, avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse koolide ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat.

Külastuspäevadel saab Puurmani mõisas lisaks lossiga tutvumisele ka mõisapargis giidi juhendusel ringi vaadata. Kõigile tutvumiseks on koostatud stend Julius Kuperjanovist, samuti on välja pandud käsitöö- ja joonistusnäitus ning kooli tutvustav stend. Soovi korral saab paadiga Pedja jõel sõita.

Täistundidel toimub mitmeid muidki üritusi. 28 mail esinevad kevadkontserdiga Puurmani Keskkooli õpilased, 5. juunil on Ellu pooltund “Kunagi oli nii”, 11. juunil saab teha kaarikusõitu, 30. juunil avatakse jahiseltsi Gustav trofeede näitus, samuti toimub puukujude saagimine ja näitus. Viimasel külastuspäeval 23. juunil kell. 17. annab kitarrikontserdi Tiit Peterson.

Puurmani kooli direktor Raivo Põldaru ütles, et unustatud mõisate projekt toimub teist aastat, kuid eelmisel aastal osalesid selles vaid Viljandimaa koolid. Tänavu pakuti projektis osalemist kõigile mõisakoolidele, nii mindi kohe ideega kaasa. “See on parim reklaam koolile ja mõisale,” ütles Põldaru ja lisas, et maja teist korrust nad kahjuks külastajatele näidata ei saa. Kooli direktor lootis, et mõnevõrra aitab seda korvata slaidiprogramm. Loodetakse ka ilusale ilmale, mis võimaldaks tegevuse rohkem õue koondada.

Adavere Põhikooli direktor Rein Uusmaa ütles, et mõiskoolide ühises projektis osalemise idee võeti neil rõõmuga vastu. Tema sõnul annab see võimaluse tutvustada mõisahoonet, aga samuti kohalikku kooli. Vähetähtis ei ole ka see, et külastuspäevadel tutvustatakse ka kohalikku elu ja piirkonna eripära, samas on ka võimalik kohalikel inimestel projektis kaasa lüüa.

Adavere mõisa külastajad saavad vaadata näitust mõisaajast ning kooliõpilaste ja täiskasvanute käsitöönäitust. Korraldatakse ka näitusmüük.

28. mail kell 13 esinevad Põltsamaa muusikakooli keelpillimängijad, 5. juunil annab Adavere kooli näitering etenduse “Nukitsamees”, 30. juunil esinevad kohalikud isetegevuslased, 9. juulil annavad aga kontserdi Toomas ja Rhea Nestor.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus