PRIA toetusvoor jõudis seakasvatajateni liiga hilja

Möödunud nädalal lõppenud PRIA investeeringutoetuse taotlusvoor jõustus paljude seakasvatajate jaoks lootusetult hilja, mil bioohutusnõuded on juba omal kulul täidetud või sead olude sunnil hoopis maha müüdud.


Nädala algul saatis PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik välja teate, et 56 Eesti seakasvatajat taotleb toetust bioohutusnõuete tõhustamiseks või seakasvatuse lõpetamiseks ja muudesse põllumajandusvaldkondadesse investeerimiseks. Toetusetaotluste kogusumma on 6,2 miljonit eurot.

Ka Jõgeva maakonna seakasvatajate seas oli toetusetaotlejaid. “Meetmest “Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus”, mis on mõeldud suurematele ettevõtetele, küsis üks Jõgevamaa seakasvataja 6513 eurot bioohutusnõuete täitmiseks ja kaks seakasvatajat plaanivad seakasvatuse lõpetada ning investeerida muu valdkonna tootmiseks, küsides selleks kokku  748 000 eurot. Seega kokku selles meetmes kolm Jõgevamaa taotlust kogusummas 754 513 eurot,” vahendas PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik.

Väiketalunike hulgas laekus Jõgeva maakonnast toetuse saamiseks kaks sooviavaldust. “Üks seakasvataja soovis bioohutusnõuete rakendamisega seotud kulutusteks 13 252 eurot ja üks taotlus laekus seoses seakasvatuse lõpetamisega ja muu valdkonna investeeringusooviga summas 15 000 eurot,” vahendas Maris Sarv-Kaasik.

Võhmanõmme lõpetab loomapidamise

Võhmanõmme põllumajandusühistu juhataja Toomas Joosep tunnistas, et nende firmas võeti otsus seakasvatus lõpetada vastu juba kevadel ning siis hakati tasapisi oma seakarja vähendama. “Praegu on meil laudas vaid mõni siga, 28. septembriks peab joon all olema,” märkis Joosep. Lõpetamise jaoks nad PRIAst raha taotleda ei saanud, sest nende taotlus ei vastanud nõutud tingimustele. “Oli vist mingi probleem ettevõtte käibega, mis toetuse saamiseks neile ei sobinud,” ütles ühistu juhataja.

Veterinaaramet tegi Võhmanõmme põllumajandusühistule ka ettekirjutuse bioohutusnõuete täitmise osas, kuid selleks ajaks oli Toomas Joosepile selge, et seakasvatusest peavad nad loobuma, ning ei pannud nõuete täitmisele enam rõhku. Seetõttu ei olnud neil tarvis ka vastavat toetust taotleda.

Lisaks seakasvatusele, lõpetab Võhmanõmme põllumajandusühistu ka piimakarja pidamise. “Eesti riik loomapidamist enam ei soosi ning meil ei ole võimalik praeguste hindadega enam loomi pidada,” tunnistas ettevõtte juht ning lisas, et jätkatakse vaid taimekasvatusega. “Maad, mida üles harida, on umbes kuussada hektarit, vaatame, kaua siis riik meil seda lubab teha,” sõnas Joosep.

Sea- ja piimakarja likvideerimisega koondatakse Võhmanõmme põllumajandusühistust  kakskümmend üks töötajat. “Tööle jääb väid viis inimest. Ülejäänud on juba koondamisteated kätte saanud,” sõnas ettevõtte juht.

Toetusi oli tarvis juba mullu

Paju talu peremees Toomas Tõnts soovis PRIAst bioohutusnõuete täitmiseks tagasiulatuvalt toetust saada.

“Ma ei hakanud katku ootama ja tegin kulutused bioohutusnõuete täitmiseks omast taskust enne, kui PRIA selle tarvis toetust pakkus. Minu kulutused olid ligi 5000 eurot, kuid tagasiulatuvalt mulle toetust ei makstud,” nentis Tõnts. Tema arvates on selle toetusemeetmega umbes aasta võrra hiljaks jäädud. Seda oleks pidanud pakutama siis, kui katk veel Eestimaal epideemia mõõtmeid polnud saavutanud.

Pala vallas Haavakivi külas peab Arvi Kirikal ligi sadat kärssnina. Ka selles laudas olid bioohutusnõuded enne PRIA toetusvooru avanemist täidetud. Kirikali sõnutsi ei olnud tal plaanis PRIAst toetust taotleda, sest kulutused bioohutusnõuete täitmiseks polnud ülemäära suured. Ka veterinaaramet on Arvi Kirikali talu külastanud ning sealse olukorra heaks kiitnud. “Siin, maakonna servas pole katk veel nii palju levinud, et peaks otsest hirmu tundma,” kinnitas Kirikal.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus