PRIA pakub loomakasvatuse ja põllumajandusmaa metsastamise toetust

Loomad, kelle kasvatamiseks toetust taotletakse, peavad olema nõuetekohaselt märgistatud ja 14. veebruari seisuga registreeritud taotleja nimele PRIA loomade registris. Loomade kohta tuleb pidada arvestust karjaraamatus ja veistel peavad olema veisepassid. Taotlusel märgitud arv loomi tuleb hoida karjas kuni käesoleva aasta 24. aprillini.

Euroopa Komisjoni nõudmisel järgi pidi Eesti loobuma piimalehmade toetamisest loomapõhise toetusena ning maksta seda piimakvoodi omanikele piimakvoodi tonni kohta, nii nagu seda tehakse vanades liikmesriikides. Mullu sai Eesti erandina kasutada senist toetusskeemi.

Uttede kasvatamiseks saab toetust taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on hiljemalt 24. aprilli 2006 seisuga vähemalt üheaastased.

Toetust võivad taotleda põllumajandusega tegelevad juriidilised ja füüsilised isikud. Taotluste vastuvõtt kestab 10. märtsini, toetus makstakse välja juuni lõpust 30. septembrini.

        1. Kasutuseta põllumaa
        2. asemele mets

Põllumajandusmaa metsastamise taotlusi võetakse PRIA piirkondlikes büroodes vastu 14. märtsist kuni 31. märtsini.

Toetatakse metsakultuuri rajamist põllumajandusmaale, toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamist ning ühekordset täiendamist hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

Taotlus-tegevuskava tuleb enne PRIA-le esitamist kooskõlastada piirkondlikus maaparandusbüroos ja maakonna keskkonnateenistuses hiljemalt 14. märtsiks.

Igas maakonnas korraldatakse ka tasuta teabepäevi toetuse taotlejatele. Kuremaal jagati infot jaanuari lõpus, ees seisab aga 17. veebruaril kell 10 Tartus Aleksandri tn 14 saalis toimuv teabepäev.

Jaanuaris lõppes 2004. aasta looduskahjutoetuse taotlemine. Toetatakse jõgevamaalasi, kelle kartuli- ja köögiviljasaaki kahandasid ebasoodsad ilmastikuolud.

15. veebruarini võetakse vastu maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlusi. 15.-20. veebruarini ootab PRIA keskuses põllumajandusloomade aretustoetuse taotlejaid.

Edaspidi tutvustab Vooremaa ühtset pindalatoetust ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust, mille taotlemine algab maikuus, samuti teisi toetuseliike.

PRIA Jõgevamaa büroo asub Jõgeval aadressil Ravila 10. Kes esimest korda asutust otsima hakkab, peab veidi kannatust varuma. Ravila tänavale otse Suurelt tänavalt ei pääse. Pöörata tuleb Kruusa tänavale, seejärel veelkord vasemale ning alles siis jõuab Ravila tänavale.

PRIA kontor tänava lõpus asuvas hoones on avatud tööpäeviti kell 8-16.30, telefon 776 2811.

    1. Mullused miljonid

PRIA teabe- ja arendusosakonna juhataja Heli Raamets andis ülevaate eelmisel aastal jõgevamaalastele välja makstud toetustest.

Veisetoetuse saamiseks laekus Jõgevamaalt 516 taotlust, neist kaks jäeti rahuldamata. Jõgevamaa veisekasvatajatele maksti kokku ligi 18,9 miljonit krooni veiste kasvatamise toetust. Kokku toetati 24 031 looma kasvatamist. Veiste arvult oli Jõgevamaa Eesti maakondadest kolmandal kohal. Rohkem kasvab veiseid vaid Järvamaal (üle 32 000) ja Lääne-Virumaal (ligi 28 000).

Kõik 15 ammlehmatoetuse taotlust 102 looma kohta rahuldati, kokku maksti välja ligi 140 000 krooni.

Utetoetust maksti 2005. aastal 29 Jõgevamaalt tulnud taotluse alusel 795 ute kasvatamiseks.

Investeeringutena põllumajandustootmisse rahastati eelmisel aastal 38 Jõgevamaalt esitatud taotlusest 16 projekti, kogusummas ligi 16,5 miljonit krooni.

Ühtset pindalatoetust maksti üle 34 miljoni krooni (sealhulgas üle 6 miljoni krooni taotlejatele Põltsamaa vallast), 1354 taotlusest jäeti rahuldamata vaid 25.

Ebasoodsate alade toetust määrati 162 taotluse alusel kokku ligi 1,4 miljonit krooni, keskkonnasõbraliku tootmise toetust 198 taotluse järgi üle 1,4 miljoni krooni, metsastamise toetust 49 taotluse alusel ligi 1,9 miljonit krooni ning põllukultuuride toetust 601 taotluse alusel kokku 15,4 miljonit krooni.

Jõgevamaalt mullune suurim toetuste saaja oli AS Perevara, kellele maksti üle nelja miljoni krooni erinevaid toetusi, teatas PRIA teabe- ja arendusosakonna juhataja.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus