PRIA ootab 10. aprillini piimakvoodi aruandeid

Ainult tarnekvooti omavad tootjad, kes müüvad piima tööstustele, ei pea aruandeid esitama, sest seda teevad nende eest piimatöötlejad.

Büroo juhataja Andres Paris paneb lehmapidajatele südamele, et aruanded tuleb esitada õigeaegselt ja korrektselt, kuna nende alusel toimub kvoodiomanike aastase kvoodi täituvuse arvestamine ning vajadusel kvoodi vähendamine.

“Uus kvoodiaasta algab küll 1. aprillil, aga uue aasta kvoodid kinnitatakse lehmapidajatele 1. maiks ja seda tagasiulatuva mõjuga,” selgitas Andres Paris.

“Kui aruanne ei jõua PRIAsse õigel ajal, siis ei kajastu viimase kvartali tulemused ka kvoodiomaniku piimakvoodi täituvuse arvestuses ja tema järgmise aasta kvoodikogust võidakse seetõttu vähendada,” teatas PRIA prssinõunik Heli Raamets

Piimatööstustel ja otseturustuskvoodi omanikel tuleb esitada PRIA-le 30. aprilliks aruanne ka kogu kvoodiaasta (01.04.2003-31.03.2004) kohta.

Esimesel kvoodiaastal ei kontrollitud piima turustamise ja tarnimise puhul piimakvoodi omamist, kuid alates 1. aprillist 2004 võivad piima tarnida ja turustada ainult need tootjad, kellele on määratud kvoot. Seega tohivad tööstused piima kokku osta vaid kvoodiomnikelt.

Praeguseks on Heli Raametsa andmetel 2417 tootjal kokku 639 451 tonnine piimakvoot, sellest 617 216 tonni on tarnekvoot ja 22 234 tonni on otseturustuskvoot.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus