Praktikahoone ehitus kulgeb plaanipäraselt

Põltsamaa ametikooli direktori Andrus Kompuse sõnul kulgeb uue praktikahoone ehitus plaanipäraselt, koolijuht on tööde kulgemise ning ka ehitusfirmaga Rand ja Tuulberg igati rahul.

Uude praktikahoonesse  tulevad ehituseriala, autotehnikute ja põllumajanduse eriala õppelaborid. Ehitushanke hinna sees on ka osa tulevase praktikahoone sisustuse summast. Aga sellest rahast veel kogu hoone sisustamiseks ei piisa ja seetõttu tuleb otsida täiendavaid rahastamisvõimalusi. Direktori sõnul ei saa uude hoonesse viia kogu vanas hoones olnud tehnikat, sest osa neist on juba pigem muuseumieksponaadid. Kuni uue praktikahoone valmimiseni püütakse õppetööd korraldada selliselt, et vanemate kursuste õpilasi suunatakse võimalikult suurel hulgal ettevõtetesse praktikale.

Andrus Kompus märkis, et järgmise aasta aprillis-mais peaksid algama ka ametikooli peahoone renoveerimistööd. 2015. aasta lõpuks peab kogu kompleksi renoveerimine lõpetatud olema. Põltsamaa ametikool on üks viimaseid kutseõppeasutusi, mis lõppema hakkavast EL-i finantsperioodist investeerimiseks vajaliku rahasumma sai. Järgmisel EL-i finantsperioodil on koolijuhi soov asuda tõsisemalt tegelema ajaloolise Aleksandrikooli hoonega, kus tuleb alustada katuse uuendamisest. Juba ametikooli ruumiprogrammis on arvestatud sellega, et tulevikus on ka vana koolihoone igapäevases kasutuses. Kui praegu õpib Põltsamaa ametikoolis umbes 400 õpilast, siis lähiaastatel võiks direktori sõnul koolis olla 600–700 õpilast.

Andrus Kompuse sõnul saab õpilaste arvu suurendada paindliku õpetamise arvelt. Koolijuht ütles, et edaspidi tuleks Põltsamaa ametikooli juurde tuua uusi erialasid ning teisalt tuleks hakata tõsiselt tegelema täiend- ja ümberõppega ka väljapool kooli. Ametikoolil on raskusi praktikavõimaluste leidmisega kohalikus piirkonnas, sest Põltsamaa kandis on vähe suuremaid ettevõtteid, mis võiksid olla kohalikule ametikoolile heaks praktikabaasiks. Praeguseks on vaatamas käidud Paldiskis ja peetud läbirääkimisi seal asuva sõjaväeosaga, et otsida ja leida võimalusi noormeestele auto erialaga seotud praktikaks.

Koolijuhi sõnul tuleks praktika võimaluste leidmiseks teha tõhusamat koostööd suuremate keskustega, kus tegutseb rohkem suuremaid ettevõtteid. Praegu on Kompuse sõnul tööturul päris palju selliseid inimesi, kellel tegelikult erialane väljaõpe puudub. Seetõttu on noorte statsionaarsete õppijate kõrval probleemiks ka täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks vajalike praktiliste õppuste läbiviimine. Päris hästi on siiani toiminud liikurmasinate kursused, aga muude erialade osas on praktikavõimalused ka täiend- ja ümberõppe osas kesised.

Kompuse sõnul tuleks kutseõppes praegu õpetada neid erialasid, mida läheb tarvis kaugemas tulevikus, kas või alles 35 aasta pärast. Andrus Kompusel koolijuhina uusi mõtteid ja energiat jätkub ning loodetavalt saab muutusi üsna pea Põltsamaa ametikooli igapäevaelus näha ning tunda.

Põltsamaa ametikooli vana praktikahoone lammutustöödega alustati eelmise aasta lõpus.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus