Põltsamaal korraldatakse plaatijate kursused

Järgmisel aastal korraldatakse Järvamaa kutsehariduskeskuse Põltsamaa õppekohas kursused plaatijatele. Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini sõnul on teada, et paljudel tööealistel puudub eriala ehk kutseoskus, nende  osakaal ulatub kolmandikuni meie tööealisest elanikkonnast. Seepärast on Järvamaa KHK Põltsamaa õppekohas võetud nõuks pakkuda ehitamise ja remondiga tegelejatele plaatijakoolitust. Põltsamaal toimuv koolitus kestab jaanuarist juunini ja lõpeb eksami ning praktika kaitsmisega. Kursused edukalt läbinud  saavad kutsetunnistuse.

Võttes arvesse asjaolu, et kursuslased on enamasti tööl käivad pereinimesed, korraldatakse koolitus mitmes osas kahepäevaste tsüklitena. Samuti tuleb läbida praktika. Osalejad  omandavad laialdasemaid teadmisi  tasandus-, hüdroisolatsiooni- ja plaatimistöödest, samuti räägitakse töö- ja keskkonnaohutusest, karjääriplaneerimisest ja ettevõtluse alustest. Pildil on plaatijate õpetaja Ivar Viks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus