Põltsamaa vallavolikogu võttis vastu lisaeelarve

 

Möödunud neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil oli päevakorda kavandatud Põltsamaa valla 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.

Vallavalitsuse finantsnõunik Viida Kuusik palus Põltsamaa vallavolikogul võtta vastu lisaeelarve, milles on kajastatud põhitegevuse tulud summas 28 631 eurot, investeerimistegevus mahus 2260 eurot ja põhitegevuse kulud summas 30 891 eurot. Sellisel kujul vallavolikogu lisaeelarve ka vastu võttis.

Käesoleval aastal on Põltsamaa valla eelarve täitunud prognoositust paremini. Seitsme kuuga peaks olema eelarvesse laekunud 58,3 protsenti tuludest, kuid tegelikult laekus 64,3 protsenti. Füüsilise isiku tulumaksu on seitsme kuuga laekunud 59,1 protsenti.  Maamaksu on laekunud 53,1 protsenti planeeritud summast.

Töötute arv on jäänud vallas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enam-vähem samale tasemele. Kui aasta tagasi oli Põltsamaa vallas 74 töötut, siis praegu on neid 71.

Viida Kuusiku sõnul võib järeldada, et Põltsamaa valla töötajate palgatase on pisut tõusnud.

Ka elanike arvu vähenemine on vallas pidurdunud, sest kui  möödunud aastal vähenes see seitsme kuuga 103 inimese võrra, siis sellel aastal on see näitaja vaid 31.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus