Põltsamaa vallavalitsus taotleb peresõbraliku tööandja tiitlit

Eestis on välja valitud asutused ja ettevõtted, mida on tunnustatud peresõbraliku tööandja tiitliga või on neile omistatud peresõbraliku tööandja alamärgis. Teiste seas ka Põltsamaa vallavalitsus.


Põltsamaa vallavanem Margus Möldri lausus, et Põltsamaa vallavalitsusele anti 17. oktoobril üle peresõbraliku tööandja alamärgis, mis tähendab, et hetkel püüeldakse peresõbraliku tööandja tiitli poole.

„Selleks on paika pandud tegevusplaan, mida eesmärgini jõudmiseks on tarvis teha, alates töötajate motivatsioonipaketist ja lõpetades töötajasõbraliku töökabinetiga,” rääkis vallavanem.

Möldri sõnul on eesmärgile jõudmiseks koostatud seitsmest teemast koosnev pakett. Uue töötaja kollektiivi vastu võtmisel on talle töökoht valmis pandud, teda tervitatakse esimesel tööpäeval lillede või väikese kingitusega. Järgmine teema on professionaalne toetus ja areng. Selleks on välja töötatud arenguvestluste süsteem. Samas julgustatakse töötajaid juhtidele ettepanekuid tegema ning antakse soovitusi, millistel koolitustel ja seminaridel peaks osalema.

Möldri tõi siinkohal näiteks lapsehoolduspuhkusel viibivad töötajad, kelle puhul peab hoolt kandma, et nad tööle naastes ei oleks minetanud oma varasemaid oskusi. Sünergia ja kultuuri teemas peetakse oluliseks pidada töötajaid meeles nende isiklikel tähtpäevadel ja perekondlikel sündmustel, võimaldada lapsevanematel osaleda lastega seotud tähtsatel sündmustel.

„Töötajaid kaasatakse ühisüritustesse, olgu selleks talgu- või suvepäevad, samuti sportimine. Ühisüritustele võimaldatakse kaasa võtta ka pereliikmeid. Spordi- ja tervise-edenduse teemaga propageeritakse tervislikke eluviise ja liikumisharjumusi. Samuti korraldatakse kohtumisi valdkonna spetsialistidega, kes tervislikest eluviisidest ja sportlikest harrastustest lähemalt räägivad,” kirjeldas Möldri.

Tunnustamise ja motivatsiooni teemas tunnustatakse ja õnnitletakse inimesi tähtpäevade puhul, viiakse läbi motivatsioonikoolitusi ja korraldatakse väljasõite sõprusomavalitsustesse.

Töökeskkonna teemasse kuulub näiteks ruumide hea ventilatsioon või rulood akendel. Põltsamaal on eesmärk mahutada vallavalitsuse töötajad ära ühte hoonesse. Samuti tahetakse pakkuda võimalust puhata või halva enesetunde korral pikali heita. Igal aastal läbi töötajate rahuloluuuring.

Kui keegi kollektiivist lahkub, ei pea ta seda tegema halva enesetundega, vaid sellel puhul antakse talle kaasa head soovid ja väike kingitus. Kas selline tegevuskava Põltsamaa vallavalitsusele peresõbraliku tööandja tiitli toob, näitab tulevik.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus